Utveckla kunskap om existentialismen

”Ensam och hjälplös är människan hänvisad till ett fritt val för att utforma sin existens. Detta val måste hon också själv ta ansvar för.”

Hur man bäst utvecklar livsmedvetenhet och är en fråga som sysselsatt människor i årtusenden. I mitt senaste inlägg skrev jag om Anne-Lise Lovlie Schibbyes tankar utifrån hennes bok Livsmedvetenhet – om att vara närvarande i sitt liv.I boken utgår hon från existensfilosofin och delar med sig av en del av existensfilosofernas tankar. I dagens inlägg går jag med hjälp av Malou Thorman, Liv Lust Balans närmare in på den litterär-filosofiska riktningen existentialismen. Existentialismen knyter bland andra an till Kierkegaards tankar om det unika i varje människas situation. En radikal nihilistisk-ateistisk linje utvecklades under ledning av Jean-Paul Sartre. Han hävdar bland annat att människans existens är absurd och motsägelsefull, omöjlig att begripa för det mänskliga förståndet.

Malou Thorman, Liv Lust Balans blev inspirerad av mitt senaste inlägg och hon skickade följande rader till mig. Jag tycker de var så berikande att läsa att jag väljer att publicera, med Malous , tillåtelse det hon skrivit till mig i sin helhet.

Värdet av att utveckla en förmåga att förhålla oss till till de slutsatser vi utvecklar om varandra

av Malou Thorman

”För flera år sedan var jag ganska förtjust i att fördjupa mig i olika filosofiska verk och Sartres var ett av dessa och Simone de Beauvoir var jag väldigt förtjust i att läsa och tror nog att jag har en fördjupad uppsats som jag skrev om henne från min tid då jag läste litteraturhistoria. ( Hade en underbar lärare som matade mig med massor av läcker litteratur hela tiden). Inom existentialismen är det ju en känd tes. Existensen föregår essensen om man är människa eller som Sartre sa människan är en för-sig till skillnad från exempelvis naturen som är en i-sig, alltså essens föregår existens. Vad jag förstår innebär att vara för-sig att det finns ett medvetande, med medvetandet kan du förhålla dig till något, du har alltid ett val. Som Sartre sa människan är dömd till frihet. I-sig är vad den är. Punkt. Det finns inget högre syfte, den är något med givna egenskaper.

När man sedan identifierar sig själv eller någon annan ger man sig själv/annan en essens. Jag/någon är vilket också då måste betyda att man gör sig själv eller den andre till en i-sig. Alltså någon som har givna egenskaper och är vad den är. Om man ser det ur det här perspektivet blir det två helt separerade sidor. Du kan inte hitta en samhörighet eller existens i möte med naturen om det inte är så att mötet är att se att ett träd är ett träd och att det därför blir tydligare med din egen existens.

Om jag fortsätter att fundera och har existentialismen i bakhuvudet och tar det som står om öppningar till existensen och att dessa kan bli avgörande för förmågan att vara närvarande. Existensen är ju i så fall vårt medvetande och att vi alltid kan förhålla oss till något och det val vi då gör. Så öppningen och närvaron kan då vara samma sak som att förstå att jag alltid kan förhålla mig till allt, att jag har ansvar för att ta ett val.

Anne-Lise Lovlie Schibbye skriver:

”Först när vi själva är avgränsade som individer kan vi börja se andra.”

Ja, om man lever i symbios blir det svårt att se vad jag slutar och du börjar någonstans. Det här även något som Simone de Beauvoir tog upp i sin bok, åtminstone så som jag kunde tolka in i det. Hon ansåg att mannen gjorde kvinnan till en i-sig, såg henne som ett ting med en given essens.

Jag tror att här finns också något som är ett stort problem och det är vårt behov av att dra slutsatser. Vårt medvetande är liksom styrt till att dra slutsatser. I mångt och mycket behöver vi detta för att kunna leva och fungera. Mina funderingar blir då att om vi låter våra slutsatser styra våra handlingar då lägger vi över vårt ansvar på omgivningen, vi blir icke autentiska. Men om vi väljer att förhålla oss till slutsatserna och genom det även ändra dessa vid behov, då ser vi andra som för-sig och tar ansvar för vår handling.

Objektiv och medkännande samtidigt

Faktum är om jag tar ett avsteg från detta är att jag tror att vi ser andra genom att vi använder ett annat sinne. Ett tredje sätt att se på människan, det som man kalla afrodite-seendet, objektiv och medkännande samtidigt. Jag är inte involverad så jag tar över känslan från någon annan och ändå kan jag uppleva och känna det som personen gör och samtidigt reflektera över att jag gör det så att jag kan handla utefter detta. Jag tror att jag har skrivit någon text om det i min blogg någon gång, jag har där tagit exempel från Bolen där hon beskriver det som ett teaterljus. Att vara fokuserad, vara engagerad och samtidigt bibehålla en viss distans så att man inte förlorar sig i sin egen känsla. När distansen går förlorad är vi inte längre den empatiske lyssnaren ”/Malou Thorman

Har du någon relation till existentialismen eller någon annan intressant filosofisk riktning? Hur ser du på denna? På vilka sätt har den präglat din livsinställning. Skriv och berätta eller dela med dig i kommentarsfältet nedan.

Länktips

Sociala medier

Blogg /Liv Lust Balans, Malou Thorman

Facebooksida /Liv Lust Balans

Böcker

Äcklet av Jean-Paul Sartre, Adlibris, Bokus

Artiklar

Existensialismen – efterkrigstidens modefilosofi , Pedagogiska magasinet 20120502