Djup och innerlighet

Djup, innerlighet, själfullhet, värme,medmänsklighet, nyansrikedom, mångfald, olikhet är ord som står för något som behöver föras högt upp på mänsklighetens agenda.

När allt ska ske effektivt och snabbt, när det är det kortsiktiga resultatet som styr, ja då är det kvalitén och djupet som får ta stryk. I förlängningen också människors hälsa och vår egen planet. Vi behöver leva i balans, leva hållbart och ändå är det som om vi inte riktigt vågar. Vi är rädda, kanske för att hamna i ett B-lag, så vi mäter, tävlar, hetsar.

Upptäck livets klangfärger

och dina personliga livstoner

Vad skulle hända om vi var fler som eftersträvade nyansrikedom, djup, innerlighet och själfullhet. Skulle vi bli fattigare? Och i så fall på vad?

När vi tar oss tid att upptäcka livets klangfärger händer någonting inom oss. Vi börjar hitta våra personliga livstoner. Så tror jag världen blir både mänskligare och rikare. Vad tror du?

Foto: Halina Larsson som också tagit flera vackra foton som är med i boken ”Berika och värna livet: tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration. Fler fotografier av Halina har du möjlighet att ta del av via hennes blogg Lyckostunder med kameran.