Pina sig igenom böcker?

Hur gör du om du börjar läsa en bok och efter ett tag märker att den här boken, nej den gillar jag inte alls? Läser du vidare ändå eller lägger du ifrån dig boken och tar en annan istället? Och i såfall varför?

”Att läsa för att skaffa sig nyttiga kunskaper är inte läsning” framhåller Lin Yutang i boken ”Konsten att njuta av livet”. Han hänvisar till Huang Shan-ku, sungdiktare som lär ha sagt ” En lärd man (kvinna? – egen kursivering) som inte har läst någonting på tre dar känner att hans tal inte har doft och att hans eget ansikte blir avskyvärt att skåda….” Vad han menar skriver Lin Yutang är att läsning ”skänker charm,någonting visst, vilket är läsningens enda mål”. Lin Yutang anser att man läser inte för att bilda sig.

Vad tycker du? Varför läser du?

Några personliga tankar om av att vara i böckernas värld har jag skrivit ner här.