När blir okunskapen farlig?

Som lärare är mitt grunduppdrag att skapa ett sådant klimat så kunskapstörsten uppstår. Det handlar om att väcka elevers nyfikenhet, att inspirera, skapa lust att lära nytt.

Ett av de kanske mest meningsfulla uppdrag jag kan tänka mig. Få saker är så farliga som okunskap och okunnighet. Nära besläktat med okunskapen är fanatismen. Den finner vi inom bland andra religionen eller när politiska partier driver fanatiska idéer till ytterlighet.

Värdet av ett kritiskt tänkande

I uppdraget att delge och ta till sig kunskap ligger att lära ut konsten att förhålla sig kritisk till olika uppgifter, att granska och jämföra sina kunskapskällor och att inte tro blint på auktoriteter. Farligast är okunskapen när den finns hos dem som har makten. Då riskeras människors liv. Hur hanterar vi okunniga makthavare?

Tycker du detta var intressant kanske du vill läsa Kunskap om den svarta pedagogikens konsekvenser.

Foto till detta inlägg:”Brain Studies” by Boaz Yiftach, FreeDigitalPhotos.net