Möten som berör

Det vi väljer att möta kan komma att vidröra oss. Värt då är att fundera över hur innehållet ser ut i det vi tar emot och i det vi förmedlar vidare. Kanske lägga en extra tanke på vilken betydelse det kan få för samhällets värderingsmässiga grundvalar.

Möten slår an strängar i vårt inre. Lyssna!

Martin Buber skriver i sitt kanske mest kända verk Jag och Du:

” Står jag inför en människa som mitt Du, då är hon inte ett ting bland ting och består ej av ting. Utan grannar och fogar är hon Du och uppfyller himlavalvet. Inte som om det inte funnes något utom henne, men allt annat lever i hennes ljus”.

Fotografiet till detta inlägg är taget av Halina Larsson, som Punctum saliens regelbundet samarbetar med. Mer om Halina har du möjlighet att läsa i inlägget Halina skapar magiska ögonblick (i serien Fotografer och konstnärer inspirerar).