Lyckan i det kreativa flödet

Om vi stillsamt börjar betrakta den värld som finns nära oss dagligen kan vi upptäcka något. Vårt öga kan då börja se färg, form, linjer och konturer på ett annat sätt.

Jag tror att alla ting och vår omgivning på detta sätt kan besjälas och bli till en hemlig värld som endast betraktaren själv kan se. Detta mysterium försvinner om vi jagar det eller intellektuellt försöker förklara det vi ser. Avståndet mellan betraktare och det betraktade bidrar till mysteriet som uppstår. Men vi kan komma åt något av detta mysterium genom att uttrycka oss konstnärligt.

Att ta fram akvarellfärgerna och penslarna och börja måla med inspiration utifrån ett motiv i sin närhet innebär att öppna för livets inneboende mysterium. Linjerna, formerna, färgerna blir tydliga i kraft av penseldragen och blicken som växlar mellan betraktandet och det vi målar. Genom att vi blir konstnärligt skapande öppnar vi upp för besjälade och nyanserade sätt att se på världen. I det kreativa flödet kan vi få en glimt av lyckan. En extra tillgång är det när vi också förmår förmedla det vi personligen ser till andra. Såsom fotografen Halina Larsson förmår i bilden till detta inlägg.

Foto: Halina Larsson,Med tiden med kameran

Läs gärna inlägget Halina skapar magiska ögonblick.

Morning light Foto: Halina Larsson
Morning light
Foto: Halina Larsson

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens