Livet som konstverk

Livet som konstverk. Det är så mycket av det vi gör i livet som ska bli artefakter, produkter, konkreta resultat att visa upp. Men ytterst är det egentligen det som livet handlar om? En fråga som jag kan tycka känns angelägen att ställa sig med jämna mellanrum i vårt prestationsinriktade samhälle.

Livet som konstverk

Personligen lever jag när jag skapar, är i skapandeprocessen. Då känner jag mig som mest levande. För att kunna få möjlighet att vara där med jämna mellanrum väljer jag att se hela mitt liv som ett konstverk. En anspråksfull tanke, jag vet, men den gör mig hel. För då får allt det osynliga som jag värdesätter så högt en central betydelse. Jag tänker på stämningarna, känslorna , tankarna, möten, allt det som gör mig berörd, i kontakt med mitt autentiska jag.

Livet är ett konstverk, vars slutliga resultat du inte alltid får se, men som du lever under tiden. Så blir varje stund ett ögonblick av under. Tänk om vi finge leva mer så.

Mer om livet som konstverk i bland andra följande inlägg:

Det som gör livet värt att leva

Tystnad skapar kontakt, gästinlägg av Solveig Nilsson

 

 

 

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).