Lärarnas Nyheter

Nu finner du min hemsida och blogg för Elisabeth Jönsson via Lärarnas Nyheter som har som ambition att vara den mest heltäckande webbplatsen inom skola och utbildning.

Lärarnas nyheter riktar sig till lärare inom alla skolformer och ämnen, men även till lärarutbildare, forskare, politiker, studenter och allmänheten.

Webbplatsen ges ut av Lärarförbundets tidningsavdelning.

www.elisabethjonsson.se bloggar jag regelbundet om olika skolfrågor, tankar från min vardag och undervisning.

Läs och ta del av skoldebatten du också.