Kunskap om mina värderingar förändrade min livsriktning

Kunskap om vem man egentligen är och vad man vill med sitt liv är frågor som vi alla brottas med. Under vissa gränshållsplatser i livet blir frågorna mer pockande. När vi får barn, barnen flyttar hemifrån, någon nära anhörig dör eller vi skiljer oss eller blir sjuka ställs vi inför det faktum att vi är dödliga.

Efter ett yrkesliv inom den privata sektorn kom jag till en punkt och en känsla av tomhet och meningslöshet, en tomhet framkallad av ständiga prestationer och där en strävan efter högsta möjliga vinst var dominerande värden.

Att leva i samklang med sig själv

Att leva ett liv som strider mot den man innerst inne är blir i längden oerhört tärande för ens själv. Idag handlar mitt liv om livskvalitet. Att få arbeta med ungdomar och att ha tid för intressen och familj gör att jag fått ett liv som innehåller medmänsklig värme, generositet, konstnärlighet och kreativitet. I samhällets ögon betalar det sig inte i hög lön och materiella tillgångar. Det betalar sig på annat sätt, i värden som inte går att räkna i kronor och ören.

Mitt liv är rikare nu. Kunskap om mina innersta värderingar förändrade min livsriktning.

Fler personliga reflektioner  av Elisabeth Jönsson finner du under kategorin ”Reflektioner och tankar.”