Tankar om vägar till ett levande känsloliv

I tidigare inlägg har jag varit inne på värdet av att vistas i en djupemotionell omgivning för att ges möjlighet att utveckla en genuin identitet. Det är viktigt att tidigt i en människas liv finna ett eller flera forum som kan bidra till att uttrycka och bejaka ett levande känsloliv, Tankar om konsumismen och den mänskliga själen.

Ett sådant forum kan fungera som ett vaccin inför framtida påfrestningar. Skolan kan när den fungerar bra erbjuda en stimulerande miljö, men oerhört viktig för barnets personliga utveckling är hemmiljön. En uppväxt i en miljö präglad av livsglädje, nyfikenhet och kunskapstörst rustar barn inför framtiden. Dessa förutsättningar står i skarp kontrast till miljöer som kännetecknas av känsloförakt, destruktivitet och allmän uppgivenhet.

Se även inlägget Känslorna är vägen till oss själva.

Kraften i det skrivna ordet

Såg nyligen en intressant film ”Freedom writers”, ett verklighetsbaserat drama från 2007.

En nyexaminerad lärare, Erin Gruwell med höga ideal, börjar sitt nya arbete. En uppgivenhet präglar de elever som Erin möter. Ungdomarna är präglade av samhällets baksida och har starka minnen av upplevelser i destruktiva miljöer. De saknar förväntningar på livet. Erin inspirerar dem att skriva om sina  liv. Varje elev har något att berätta och de skriver ner sina personliga upplevelser som blir till berättelser som blir en bok.

En film som inger hopp!

Freedom writers, adlibris, Bokia

Freedom writers youtube

Freedomwritersfoundation

Foto till detta inlägg:www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=982