Tankar om konsumismen och den mänskliga själen

Om vi tidigt i livet får möjlighet att vistas i djupemotionella miljöer får vi ökade möjligheter att utveckla en bredare känslomässig repetoar. Men varför göra det i en värld som prioriterar vinstmaximering och bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid?

Konsumtionen utarmar jordens resurser

Sommaren 2008 besökte jag Röhsska muséet i Göteborg. Där pågick då en utställning om designens roll genom tiderna, från hantverk till masstillverkning. Jag såg i samband med besöket Erik Gandinis film, ”Surplus”, från 2004 om konsumismens globala spridning. Filmen vann för övrigt första pris vid Internationella dokumentärfilmfestivalen i Amsterdam 2003 och blev även belönad vid filmfestivalerna i Tel Aviv, Vila do Conde och Torino.

Finns det utrymme för det andliga, den mänskliga själen

Denna film gjorde mig då åter påmind om samhällets dominerande värderingar och hur den ökade konsumtionen, genom industrisamhällets framväxt utarmar jordens resurser och, vill jag tillägga, det själsliga hos människan. Många har övergett religion och andliga värden för mammon och konsumism. I dagens samhälle, med ett sådant massivt mediebrus, med reklam från flera håll, är det inte lätt att forma sina egna ideal, ställa sig utanför,betrakta, skapa eget eller som John Coper Powy skrev i boken ”Kulturens mening”:

…förakta alla gängse massmeningar eller materiella måttstockar.”

Vilka alternativa livsstilar finns till konsumismen tycker du? Behöver vi finna alternativa livsstilar och i så fall varför?

Hur förhåller du dig till det starka västerländska idealet där de yttre attributen definierar människans status? Är status viktigt för dig?

 

ID-100142128

Foto:http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=2243