Kan Slow utveckla livskvaliteten?

Inspireras till ”slowthinking”

”Låt oss stanna upp ett tag och sluta jaga sekunder en sällsam gåva är varje dag och själva livet ett under”

Dessa ord med en vacker bild fanns uppsatt i mitt klassrum de första åren jag arbetade som lärare. Var den lilla tavlan finns nu vet jag inte, men de inspirerande orden finns väl bevarade inom mig. Och det är nog också så att det finns en djupare mening med att det är så.

Mina livserfarenheter har bidragit till att jag blivit något av en dissident när det handlar om att betrakta de dominerande samhällsnormerna. Mina tankar rör sig ofta kring det som jag tänker gör livet rikt på nyanser och innehåll.

Utveckla kunskapen om Slowrörelsen

För några år sedan läste jag boken ”Långsamhetens lov” av Owe Wikström, en gåva från en för mig betydande person. Nyligen har jag läst ut boken ”Slow” , lev livet långsamt av Carl Honoré, och upptäcker att det finns en global rörelse som efterfrågar de värden som beskrivs i denna bok.

Skönheten finns ofta nära inpå oss…..

Om att hitta tempo giusto

I boken Slow, lev livet långsamt skriver författaren om värdet av att hitta tempo giusto, för att på så sätt få ett rikare liv och en annan livskvalitet.

Känner du till slowrörelsen? Lever du slow i ditt dagliga liv? På vilka sätt inspireras du av slowthinking?