Jämförelse och tävlan skapar och utvecklar statusstress

I inlägget ”Med vems ögon mäter du ditt värde” ställde jag frågan om vi lever i ett alltför tävlingsinriktat samhälle. Läs gärna kommentarsfältet till inlägget.

En intressant bok i sammanhanget är Alain de Bottons bok Statusstress. Alain de Botton skriver att hög ställning i vårt samhälle får vi om vi kan prestera bra och mycket. Känner vi statusstress så beror det på att vår uppfattning om oss själva i så hög grad beror på vad andra anser om oss. Han skriver vidare att vi ofta förlitar oss på omvärldens tecken på respekt för att kunna tolerera oss själva.

Botton definierar statusstress i boken med samma namn på följande sätt:

”En ängslan, så elakartad att den kan ödelägga långa perioder av vårt liv för att vi riskerar att underlåta att anpassa oss till de framgångsideal som stipuleras av vårt samhälle och för att vi som ett resultat av detta kommer att berövas vår värdighet och respekt; en oro för att vi just nu befinner oss på en alltför blygsam stegpinne eller håller på att trilla ned till en lägre.”

Vilka är dina personliga förebilder?

Jag tycker det är intressant att fråga sig själv emellanåt vilka människor som jag ser upp till och beundrar. Det säger något om mina egna värderingar och det som jag personligen tillmäter status.

Kriterierna för framgång varierar beroende på den subkultur vi deltar i. I boken Vinna utan tävlan av Alfie Kohn läser jag:

”….det är den sociala jämförelsen som talar om för oss om det som vi gör är bra eller dåligt.” Jämförelsen kan i sin tur leda till att man vill vara bättre än någon annan. Vi vet att olika kulturer är mer eller mindre tävlingsinriktade och den kultur vi verkar inom påverkar oss. Alfie Kohn ställer i boken frågan om konkurrens verkligen bidrar till framgång. Svaret beror på hur vi definierar framgång. Det jag tycker är intressant med Alfie Kohns bok är att den pekar genom olika exempel på att ett system som tvingar oss att tävla med andra inte får oss att producera mer och bättre. Snarare kan det till och med vara så att att vår förmåga att prestera hämmas.

Vad anser du är mest framgångsrikt, samarbete och/eller konkurrens? Varför?

Länktips:

Sofia snackar status.. i Morgonpasset, P3, Sveriges radio, 20 januari 2012

 

Foto: Halina Larsson

Ett svar på ”Jämförelse och tävlan skapar och utvecklar statusstress

  • 15 april, 2012 kl. 9:25 f m
    Permalänk

    Jag stannande genast upp när jag läste din fråga och detta inlägg om framgång, jämförelse, tävlingsinriktning och om vad som är mest framgångsrikt samarbete eller konkurrens. Jag vill inleda med att stanna vid frågan om hur vi bemöter varandra när någon i våran närhet uppnår framgång i livet och inom sitt livsområde. Att ständigt jämföra sig med andra handlar även om den egna självkänslan att inte se sitt eget värde. Att se att jag själv är viktig, unik och betydelsefull visar jag att jag behöver ingen bekräftelse från andra utan litar på min egen förmåga. Då kan jag glädjas över andras lycka och framgång utan att visa avund eller bli tävlingsinriktad. Jag vill att vi ska kunna glädjas med varandra i både motgång och i medvind utan att känna sig hotad och därmed visa konkurrens. Jag blir inspirerad när andra lyckas och uppnår framgång då får jag egen drivkraft att själv skapa min egen ”lycka”. Jag delar gärna deras glädje genom att visa och säga uppmuntrande saker till personen för att de ska få fortsätta att växa som individer. Jag har själv upplevt och har egen erfarenhet av att andra försökt kompetenssänka mig inom arbetslivet för mina kunskaper. Jag var för omtyckt och hade för goda relationer och var en för stor inspiratör och det gillades inte av de övriga. Men även privat känner jag i min vardag att det finns många som inte kan glädjas åt mina personliga framgångar. Det är väl meningen att vi ska lyfta, uppskatta samt uppmuntra varandra och arbeta med varann istället för emot. Jag anser att vi behöver verka för det goda samarbetet och gemensamt nå ”nya” höjder och framgång. För att dela glädje med andra blir dubbel glädje och vilken vill inte uppleva det!

    Tack Elisabeth Jönsson för din inspirerande hemsida och jag glädjas med dina framgångar!

    Mvh/Maria Björk <3

Kommentarer är stängda.