Inspirerande bildning för en söndag

”Varje äkta personlighet, ung eller gammal, står bland de opersonliga som söndagen bland vardagarna, söndagen som är ställd utanför de andra dagarnas tävlan, som söker sitt eget mål med sina egna medel.”

Ur Lifslinjer, av Ellen Key

Så klokt hon skriver, tänker jag,Ellen Key, en kvinna som genom sina ställningstaganden i bland andra frågor som rör barn, äktenskap och utbildning kom att förändra många människors synsätt. Ellen Key är en kvinna jag gärna återvänder till när jag läser och skriver. Jag tycker det finns något djupt fascinerande med denna kvinna som trots dåtidens kvinnosyn orkade stå stark och stå upp för det som kändes rätt för henne själv. Så var och blev hon också en stark personlighet mäktig att inspirera andra också efter sin levnadstid.

När jag läser Ellen Key lär jag känna henne som en person som anser att varje människa ska tillåta sig själv och andra att blomma ut i kraft av sin personlighet. Något hon då gärna framhåller är värdet av att vi bildar oss på olika sätt.

Tankar om bildning?

Jag ställer mig frågan, vad innebär egentligen ordet bildning? Personligen menar jag att det handlar om att berika sin själ med sådant som gör att vi vidgar vårt kunskapsfält och våra känslomässiga nyanser. Det kan handla om att möta nya människor, resa, läsa , lyssna på musik eller ta del av vackra bilder eller kanske gå på en konstutställning. Det handlar inte om, anser jag, att rabbla in fakta och sträva efter mätbara resultat.

Snarare är vi inne på ett område där jag tycker det är viktigt att se till vårt känsloliv för att utvecklas till att bli hela människor. Därför behöver vi reagera när ensidigt ekonomiska effektivitetsvärden framhålls i samhällsdebatter av skiftande slag, eftersom det i förlängningen innebär att vi urholkar det djupast mänskliga och därmed livets djupare mer långsiktiga värden.

Om att ta avstånd

Det svåra kan jag tycka när man är inne på bildning som begrepp är att det för många kan förknippas med något märkvärdigt. En syn som kanske gör att man väljer att ta avstånd eller nedvärderar och föraktar. Det gäller inte mig, sådant trams, en form av kunskapsförakt som man kan möta i samhället på olika sätt. Av någon anledning kan bildning förknippas med en viss form av litteratur, eller en viss form av musik, gärna då kanske klassisk sådan. Jag menar att alla kulturformer kan relateras till bildningsbegreppet. Orsakerna till en del människors förakt eller undervärdering av bildning genom estetiska möten på olika sätt tänker jag bland annat kan bottna i tidigare skolupplevelser. Hur skolan tar upp till exempel konst är viktigt för om vi anser att det är något som handlar om mig som människa eller inte.

Om att öppna upp blicken för det vi är mer ovana vid

Under rubriken Unga vill utmanas i mötet med konsten ( tidningen Bild i skolan) kan vi som läsare ta del av Venke Aures avhandling Kampen om blicken. Venke Aure tyckte det var frustrerande att upptäcka att barn och unga ofta uppfattade förmedling av konst på museer som tråkig och meningslös. Hon bestämde sig därför för att undersöka varför de uppfattade mötet med konst på det viset.Under intervjun med ungdomarna framgick de bland annat att de unga vill bli utmanade i mötet med konstverket. Bilder skulle förmedla något meningsfullt och beröra existentiella frågor.

Delaktighet

Det är också viktigt hur man som lärare/konstpedagog förhåller sig till mötet med unga. Venke Aure tar upp olika förhållningssätt. När en relationell konstdidaktik används så tenderar också barnen och ungdomarna att få ut mer av mötet. I det samhälle vi lever i idag är det viktigt menar jag att vi som vuxna skapar motpoler till den kommersiella masskulturen.Det är inte minst intressant och viktigt om vi ska låta våra barn få utvecklas till att få bli en söndag som är ställd utanför de andra dagarnas tävlan. Det innebär inte att säga nej till den kommersiella masskulturen. Istället menar jag att det handlar om att göra all konst tillgänglig för fler. Men för att vi ska våga öppna blicken också för det som vi inte är så vana vid är det viktigt, som Venke Aure också är inne på, att göra det på ett sätt så att man som publik känner sig delaktig.

Vi får tycka själva

Vi kan behöva kulturen och konsten för att bli rikare och helare som människor, för att bilda oss, men vi behöver inga pekpinnar om vad som är rätt eller fel, fint eller fult. Det beslutet får vi i ett demokratisk samhälle ta själva.

Tycker du att bildning är viktigt? Varför/varför inte? Vad är bildning för dig?

 

 

 

 

3 svar på ”Inspirerande bildning för en söndag

 • 24 september, 2011 kl. 9:31 e m
  Permalänk

  Lite då och då har jag i kritiska ordalag menat att skolan sysslar alldeles för lite med bildning och alldeles för mycket med att återge läroböckernas stoff, ha prov och beräkna poäng, sätta betyg. I mina ögon är begreppet bildning mer ett förhållningssätt; hur du tagit till dig och utvecklat ditt vetande och hur det påverkat din personlighet. En bildad människa hävdar inte sitt ”vetande” och triumferar inte med absoluta sanningar… utan reflekterar och använder sina olika kunskaper för att dels kunna fungera i olika situationer dels för att bidra till nya tankar och vidare synsätt. En sådan person är lyhörd, men ändå självständig.
  Jag skulle kunna skriva mycket mer om detta, men nöjer mig med detta.

 • 23 september, 2011 kl. 9:58 f m
  Permalänk

  Tack Helen för ditt bidrag med fakta om Ellen Key. Det är ju inte helt lätt att läsa något av henne. Jag hittade en bok av henne i bibliotekets arkiv i Växjö. Boken var utgiven runt 1910 tror jag det var.
  Kändes speciellt att hålla en så gammal bok i sin hand. Språket var ju inte helt lätt att ta till sig, även om innehållet gjorde det värt att verkligen läsa.
  Dina tankar kring bildning är också intressanta. Tack för att du delar med dig.
  Elisabeth

 • 22 september, 2011 kl. 4:40 e m
  Permalänk

  Här måste jag lägga mig i… lite!

  Ellen Key har stor betydelse här i min stad. Avslutar min kommentar med det, men först lite bildningsprat.

  Bildning för mig är inte att ha högsta poäng på högskoleprovet, vara ”bäst” på jobbet, mest populär bland kompisar eller ha högsta betyg i skolan. Bildning är enligt mig att ha ett sinne med högt i tak. God uppfostran. Vanligt folkvett. Förstånd nog att inse att alla är olika men lika mycket värda. Det mellanmänskliga är bildning för mig. Att sedan vara påläst inför uppdrag ser jag som en självklarhet.

  Som du skriver är bildning även att våga ta språnget = personlig utveckling.

  ELLEN KEY föddes 11 december 1849 i Gladhammars socken utanför VÄSTERVIK, och var dotter till politikern Emil Key (1822-1892) och grevinnan Sofia Ottiliana Posse på Sundholms gård i Södra Tjust. Hon har även givit namn åt Ellen Key-skolan (f.d. Norra högstadiet, dessförinnan Högre allmänna läroverket) i VÄSTERVIK. Åderförkalkning och en hjärnblödning ledde till hennes död i hemmet den 25 april 1926. Hennes gravvård återfinns på VÄSTERVIKS kyrkogård.

  Med tanke på hennes koppling till ”min” stad skäms jag för att jag inget läst av henne… annat än korta kloka stycken.

Kommentarer är stängda.