Fokus på kunskap om inlärning

Utveckla kunskapen om inlärningsprocessen

Hur främjar vi vår egen och andras inlärning? Det är en fråga som jag ofta funderar över. I Svenska Dagbladet  läser jag en bra artikel i ämnet. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neourovetenskap vid Karolinska institutet hoppas att en ny vetenskap ska utvecklas genom att smälta samman neurovetenskap, psykologi, pedagogik och informationsteknologi ”Hjärnforskare vill att skolan tänker om”, publicerad SvD 31 mars 2011.

Torkel Klingberg vill se en ökad förståelse för var individuella skillnader kommer ifrån och hur olika problem hänger ihop. Det kan handla om hur arbetsminnet ser ut eller vad svårigheter i matematik och/eller läsning kan bero på. Som lärare välkomnar jag all sådan kunskap. Vi behöver ständigt i skoldebatten påminna oss om att sätta eleven och elevens inlärning i fokus.

Läraren behöver vara kreativ

Som lärare vet jag av erfarenhet att det finns inte en lösning som gäller för alla elever. Varje elev behöver mötas utifrån sina behov. Det ställer höga krav på oss som arbetar som pedagoger, inte minst i fråga om kreativitet i val av arbetsmetoder och samverkan lärare sinsemellan.I gårdagens inlägg ställde jag frågan Hur bevarar och utvecklar vi kreativiteten? För mig hänger begreppen kreativitet, inlärning och bemötande samman. En lärare som ska bemöta individuella olikheter måste vara flexibel och kreativ för att främja elevers utveckling och kunskapsinhämtning.