En vanlig missuppfattning om tycke och smak

En vanlig missuppfattning om tycke och smak. Det finns en utbredd och mycket vanligt förekommande missuppfattning i vårt samhälle. Denna missuppfattning handlar om tycke och smak och om vad som kan anses som bra. Ofta sätter vi likhetstecken mellan detta att vara stor och att vara gillad av massorna är något bra, eftersträvansvärt. Som om mer och mycket skulle vara lika med bättre. Hur ofta tar vi oss tid att fundera över vad vi var och en själva tycker är bra? Jag vill lyfta värdet av självständighet i fråga om tycke och smak.

Människan är ett flockdjur. Vi tittar på varandra och jämför, mäter våra krafter. Det är gott nog, det kan väl få vara så om vi bara vet varför vi gör det, är medvetna om vilken värderingsgrund vi väljer och vill stå för.

Att aldrig vara bra nog

Risken med att söka bekräftelse utifrån och/eller att söka massornas erkännande är att vi aldrig kommer att vara bra nog. Vi kan alltid tjäna mer pengar, utbilda oss mer, betyda mer, köpa mer.. Så kan vi driva på oss själva i bekräftelsejakten utan att veta vad vi innerst inne söker.

Att se livets skönhet

Det är något annat när vi hittar erkännandet inom oss själva. När jag kan säga att jag gör något för att jag tycker så mycket om det, det är så roligt och lustfyllt. Då tror jag det kan hända något med vår strävan. När oberoendet av yttre bekräftelse ökar landar i vart fall jag i ögonblicket. Livet står då stilla. Jag blir tillfreds, allt är bra i stunden som är. Tacksamhet. Sinnenas närvaro. Jag ser livets skönhet. Jag landar i min egen värdering av vad som är ett gott liv för just mig och kan utveckla min personliga smak.

Fler lästips från Punctum saliens Bli din egen lyckas smed

Foto aktuellt inlägg: Pixabay/Stocksnap/CCO Public Domain

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).