Bli din egen lyckas smed!

Bli din egen lyckas smed! Sälja mest, synas, få flest likes, i en tid då var och en ska bli sin egen lyckas smed är det lätt att självkänslan får sig en törn.

Det finns ett rikt utbud av coachingprogram, kurser och litteratur via vilka vi anses behöva för att nå vår framgång. Vi ska bli vår egen lyckas smed! Den individorienterade kulturen i Sverige är stark. Det är viktigt att vara självständig, oberoende och göra rätt för sig. Att inte göra det kan definieras som att misslyckas.

Att betrakta den kultur man själv är en del av är nyttigt. Det gör att man kan få kraft att bromsa och omdefiniera begreppet framgång. Det är angeläget att emellanåt fundera över vilka krafter som driver en, vad vi är en del av, att börja skilja på bisaker och huvudsaker – leva mer helhjärtat.

För att göra det kan vi lyssna till de fem saker människor ångrar mest på sin dödsbädd. (Hyllat.se)

De fem vanligaste är:

  1. Jag önskar att jag hade haft modet att leva ett liv sant mot mig själv, inte livet som andra förväntade av mig.
  2. Jag önskar att jag inte jobbade så hårt.
  3. Jag önskar att jag hade haft modet att uttrycka mina känslor.
  4. Jag önskar att jag hade hållit kontakten med mina vänner.
  5. Jag önskar att jag hade låtit mig själv vara lyckligare.

Bli din egen lyckas smed!

Att bli din egen lyckas smed skulle då kunna börja omdefinieras.

Människan är ett flockdjur. Vi skapas och formas av vår omgivning. Men vi skapar och formar också vår omgivning. Det kan vi inte göra på egen hand. Det behöver vi göra tillsammans.

I min bok Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i reflekterar jag bland annat över det samhälle som så starkt formar oss människor och hur viktigt det är att kritiskt betrakta de samhällsmönster som vi blir pådyvlade.

Varmt tack till Halina Larsson, naturfotograf, som tagit omslagsbilden för detta inlägg. Att se skönheten i livet ger perspektiv på vad som egentligen betyder något. Mer av hennes fotokonst på medtidenmedkameran.

Elisabeth Jonsson ansvarig utgivare Punctum saliens

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).