Mitt i allt detta står vi vanliga människor

Sverige är just nu inne i en period av intensiva förhandlingar inför bildandet av en ny regering. SD har gjort sin största valframgång någonsin.

I Europa breder främlingsfientliga tendenser ut sig alltmer. Ryssland kränker svenskt territorium med flyg som ”råkar” tangera Sverige. Frihetsrörelserna i olika länder växer sig starka.Samtidigt ser vi hur terrororganisationer som IS inte skyr några medel i vad de kallar religionens namn, människoliv saknar värde. I det globala perspektivet har vi att förhålla oss till den kanske viktigaste frågan av alla, miljön och planetens överlevnad

Mitt i allt detta står vi vanliga människor som har att förhålla oss till vad som sker. Vi går till våra arbeten, hjälper våra barn med skolan, bryr oss om våra anhöriga och känner oss nog ganska ofta små och maktlösa inför vad som sker i vår omvärld. Hur överlever man och ger sitt bidrag i ett samhälle som är under sådan ständig förändring?

Kunskap och handling

För mig är svaret i första hand KUNSKAP. Vi måste veta, ta reda på och förhålla oss till vår omvärld, hålla oss medvetna. Därefter HANDLING, agera utifrån de förutsättningar vi har.

Allt börja i det lilla med de närmaste för att därifrån hämta kraft att agera i det större perspektivet.

Att stå upp för de goda krafterna

Punctum saliens öppnar en ny kategori som bär rubriken ”Tendenser i tiden”. Tanken är att med jämna mellanrum pejla av olika stämningar och handlingar för mänskliga handlingar och  rörelser runt om i världen. Vad kan vi människor göra och vad gör vi för att stå upp för de goda krafterna i en föränderlig omvärld?

Finner tröst i dessa ord av Moder Theresa:

” We can do not great things – only small things with great love.”

 Foto till detta inlägg: Danilo Rizzuti/www.freedigitalphotos.net

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).