Tystnad skapar kontakt

Vilken betydelse får tystnaden för oss människor i en tid när vi ständigt förväntas vara uppkopplade, nåbara och en ström av information  sköljer över oss varje minut, varje sekund.  Solveig Nilsson delar i aktuellt gästinlägg för Punctum saliens med sig av sina erfarenheter av tystnadens betydelse.

Solveig har en bakgrund som barnsköterska, vårdare och undersköterska och driver sedan 2008 företaget Omslutande händer. Sommaren 2010 startade hon tillsammans med väl valda medarbetare Retreat Halland.

Tystnaden talar…

av Solveig Nilsson

Genom att lyssna till den lilla rösten inom oss utvecklar vi vår förmåga att känna vad som är rätt för oss.  När vi tillåter oss själva att vara i ensamhet och i tystnad, det är då vi börjar lyssna och då tar resan fart. Visst kan vi stöta på olika saker både lätta och svåra. Men, när allt kommer omkring är det aldrig fel när vi är i kontakt med vårt inre, vårt JAG.

Det är genom vår intuition och vår kontakt med vårt inre jag som vi ger oss utrymme till att utveckla den förmåga som vi alla bär inom oss. Det är här vi stärker vår hälsa, blir bättre på att uppleva och leva och startar resan mot att förverkliga våra drömmar. Den största kunskapen om dig själv finns inom dig. Du behöver bara lyssna inåt.

I tystnaden finner vi ro

Detta kan låta enkelt, men i vår tids samhälle lever många människor ett intensivt liv där det inte finns plats för eftertanke, reflektion och bearbetning. Många av oss har svårt att rent praktiskt finna tid för inre ro och insikter. Det är mycket lätt att tankarna tar över och att alldeles för mycket energi går åt till att lösa problem istället för att leva.Vi lever mycket på ytan utan att vara medvetna om vår verkliga kapacitet.  Därför är det så viktigt att vi ger oss tillåtelse att vara i tystnad ibland, så att vårt inre kan få tala till oss. Detta är något som sker hos alla människor i tystnaden och är inget vi behöver anstränga oss för.

I en tystnadsretreat får du möjligheten att möta dig själv förutsättningslöst och utan att bli störd av omvärlden. Du får vara ifred med din inre utveckling och reflektion, bearbetning av olika upplevelser och känslor. Många upplever en djupare förståelse för sig själv och det som pågår inombords. Att söka sig till stillheten inom oss är ingen lyx, det är något som är nödvändigt för det inre livet.

En tystnadsretreat är ett medvetet steg för att vända sig mot djupet vi har inom oss. Tystnaden och stillheten ger tid för reflektion och ur detta kan spontant nya vägar visa sig i våra liv och vi ökar våra perspektiv.
Under en tyst retreat får man ofta en klarhet i vem man är och även i vad man vill.

Sagt från några av dem som deltagit i de retreat som jag anordnat genom RetreatHalland:

”Känns väldigt kravlöst, ingen stress”

”En härlig, rogivande helg med mycket sinnesnärvaro. Trots nya människor uppstod ett lugn i gemenskapen som gav utrymme att bara vara”

”Jag har hämtat ro här. Detta behöver jag, skulle behövt stanna”

”En skön, tyst, fridfull samvaro som gärna hade fått vara ett par dagar till”

”Har fått en stark känsla av tacksamhet, som jag tar med hem”

Foto: Jan Nilsson

Tidigare gästskribenter för Punctum saliens och deras gästinlägg har du möjlighet att läsa här