Om Therese Andreas Bruce

Inger Littberger Caisou-Rousseau skriver om ett fascinerande levnadsöde

Att födas som kvinna, men att känna sig som man är inte på något sätt unikt för vår tid. Om detta vittnar de dokument som litteraturforskaren och författaren Inger Littberger Caisou-Rosseau fick i sin hand sommaren 2001. Dokumentet innehöll en fascinerande levnadsberättelse om Christina Therese Isabelle Jeanette Louise Bruce, född 1808, som inget hellre önskade än att få vara man.

I dag publiceras den fascinerande fortsättningen om Therese Andreas Bruce levnadsöde. Ta gärna del av tidigare inlägg via länken Inger Littberger Caisou-Rousseau.

bannerornament1

Den unge Andreas tänkte från början leva ut sin manlighet genom att gå till sjöss, men just som han rustar som bäst för detta äventyr träffar han av en händelse på den gotländske handelsmannen Jakob Dubbe som föreslår honom att i stället följa med till Gotland och ta tjänst hos honom. Så blir det också, och snart har Andreas Bruce gjort sig oumbärlig hos Dubbe; förutom att han sköter räkenskaperna blir han arbetsledare på den stora gården. Han har ett stort ansvar och leder folket med säker hand. Gotlänning förblir han resten av sitt liv.

Hösten 1837 händer något helt osannolikt: Andreas upptäcker att han är gravid! Med tanke på att han enligt egen utsago enbart attraherades av kvinnor kan graviditeten synas gåtfull. Bakgrunden var att en inspektor vid namn Lars Nyström, som sade sig veta att Andreas Bruce var en förklädd fröken, ihärdigt uppvaktat honom under en tid. Bruce betonar att han kände sig mycket besvärad av denna uppvaktning. När han förstod att han var gravid och dessutom fick klart besked av Nyström att han var förlovad med en mamsell C och inte tänkte befatta sig med Andreas och det väntade barnet, blev han förtvivlad och ville beröva sig livet. Ögonblicket är laddat, liksom Bruces bössa. I denna dramatiska stund får han dock höra en röst utsäga en läkares namn och han bestämmer sig för att uppsöka denne läkare och be honom om hjälp. Under förebärande att han är sjuk i vattusot ger sig Bruce således iväg till läkaren. Han får en tillfällig tjänst hos honom och föder i sinom tid, närmare bestämt i juli 1838, en liten flicka.

Men genast efter förlossningen måste han skiljas från sin lilla Carolina som placeras i en fosterfamilj. Andreas har dock den fasta föresatsen att så snart som möjligt hämta henne tillbaka för att själv ta hand om henne. Det sker också i och med att han lämnar sin tjänst hos Dubbe och 1839 flyttar från Follingbo till Burgsvik, Öja, där han ville försöka sig på att driva en affär som Dubbe bekostat. Flickan skrivs som Andreas fosterdotter.

bannerornament1

I hushållet ingick inte bara Bruce och hans dotter utan också en kvinna vid namn Maria Lindblad och hennes dotter Catharina Falkenberg. Senare skulle också Catharinas så kallat oäkta son ingå i familjen. Andreas ville gärna gifta sig med Maria, men samhällets stöttepelare såg till att förhindra detta. Dessutom måste Andreas, som för sin tros skull längtade efter att få delta i nattvarden, under tio års tid uthärda den sociala skammen som en utestängning därifrån innebar. Sexualitet utanför äktenskapet var en straffbelagd handling fram till 1864, då detta normbrott avkriminaliserades för ogifta, och det ansågs vid denna tid inte socialt acceptabelt att leva i ett samboförhållande. Andreas dömer också sig själv hårt och menar i efterhandsperspektiv att det var bäst att han inte kom till nattvarden med tanke på att han levde ”i synd” med sin kvinna.

1864 flyttade den lilla familjen till Österlings hemman i Stånga. Där försörjde sig Andreas på olika skrivarbeten och genom att ge privatundervisning åt traktens barn. Här var han mantalsskriven ända fram till sin död 1885 och platsen lär än idag kallas Brucebo.

bannerornament1

Levnadsbeskrivningen författades när Andreas Bruce var gammal, men den slutar oförklarligt nog då han är i 40-årsåldern. Vi kan inte veta om resten av berättelsen är förkommen eller om han slutade skriva därför att han blev sjuk och dog. Det finns i Bruces liv ett ”före” och ett ”efter”. Först kommer det ”syndiga” livet då han lever utan djupare vetskap om de andliga realiteterna – Bruce talar om ”den andeliga döden”. Sedan kommer uppvaknandet eller ”veckelsens timma” som han kallar den, då han vid trettionio års ålder får ett antal ”uppenbarelser”. Efter detta är Andreas Bruce en djupt och varmt troende människa.

Det är förstås beklagligt att Bruces berättelse inte följer honom fram till hans sena år. Men i gengäld vill det sig så väl att hans brev till dottern Carolina finns bevarade och de tar tidsmässigt vid ungefär tio år efter det att levnadsberättelsen slutar, och sträcker sig nästan fram till Bruces död. Carolina Bruce tjänade i olika hem på Gotland, bland annat hos ett par prästfamiljer. 1866 bosatte hon sig hos Lars Nyström, som alltså var hennes biologiske far och vid denna tid bodde i Dalhem och var husbonde på Dunegårda. På hans uppmaning ändrade hon sitt namn till Elisabet (kallad Elise).

I breven möter vi Andreas Bruce i hans vardagliga liv. Han är en kärleksfull far som månar om Carolina-Elisabets andliga väl och ve. Mot slutet av sitt liv utformar han ofta breven som långa predikningar där han flitigt citerar ur psalmer och olika kristna uppbyggelseböcker.

bannerornament1

Det var en stor glädje för mig att få ge ut Andreas Bruces levnadsberättelse, liksom breven till dottern och en versberättelse av hans hand. I ett långt inledningskapitel tecknar jag bakgrunden och sätter in historien i ett vidare perspektiv. Dessutom har jag försett Bruces texter med ett antal förklarande noter. Ibland kände jag mig som en detektiv då jag försökte dechiffrera Bruces visserligen lättlästa, men ibland otydliga handstil. Det var också många företeelser som måste förklaras för en nutida läsare och jag hade glädjen att få god hjälp av många duktiga experter inom de mest skilda områden. Boken fick titeln Therese Andreas Bruce. En sällsam historia från 1800-talet och utkom på Makadam förlag 2013. Releasen hölls på Landsarkivet i Visby inför många intresserade besökare. Vid detta tillfälle skänkte Hilbert Björkdahl (Bruces dotterdotters dotterson) de gamla dokumenten, som är unika inte bara för Sverige utan även internationellt sett, till arkivet. Jag tror och hoppas att Bruce är nöjd i sin himmel.

Inger Littberger Caissou-RousseauAv Inger Littberger Caisou-Rousseau

Foto: Mehdi Rozi

 

 

 

 

 

Varmt tack till Inger Littberger Caisou-Rousseau för ett fint gästinlägg och för att du delar med dig av dina kunskaper till Punctum saliens läsare.Vill du veta mer? Boken Therese Andreas Bruce finns att låna via biblioteket och att köpa via bokhandeln hos bland andra Adlibris, Bokus och CDON.com.bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

 

Ett svar på ”Om Therese Andreas Bruce

Kommentarer är stängda.