Om makt och maktmissbruk

Torbjörn Ohsson skriver i aktuellt gästinlägg för Punctum saliens om begreppet makt och hur makt kan missbrukas, bland annat genom att den som har makten använder sig av olika härskartekniker.

Gästinlägg av Torbjörn Ohlsson

Men distans till den avslutade valrörelsen och spelet därefter så känns tillfället lämpligt att fundera omkring begreppen ”makt” och ”maktmissbruk.”

Både politiker och journalister har friskt kastat begreppen omkring sig. Uttryck som ”du som sitter vid makten”, eller ”ni har nu suttit vid makten” skulle kunna tolkas som att det bara finns en typ av makt. Men så är det faktiskt inte. Makt går att utöva på många olika sätt. Har här nedan sammanställt några av de vanligaste sätten.

Makt

Kontroll över ägande

Kontroll över ägande är det klassiska sättet att utöva makt. Det är också det mest naturliga, att den som äger något också ska bestämma hur det ska användas.
När det gäller personlig egendom är det helt givet att man själv bestämmer hur egendomen ska användas. Har du mycket pengar och vill slösa bort dem på vansinnigheter så är det din ensak, men så fort det finns andra personer som berörs av dina beslut och i värsta fall kan ta skada av besluten tycker jag att maktutövningen inte är din privatsak.
Jag anser till exempel att fackliga organisationer ska ha inflytande över vissa frågor på en arbetsplats även om det strider mot ägarnas åsikter. Det kan gälla frågor om lönesättning, utbildning med mera.
Ibland övergår beslutandet till tveksamma och kriminella handlingar, som när oseriösa företagare importerar arbetskraft för att få dem att arbeta under slavliknande villkor. Då tycker jag inte ens att ägandet av företaget kan motivera alla skamligheter som pågår.

Det finns många exempel på seriösa och långsiktiga ägare som bygger hela sin makt på just ägandet. Familjen Wallenberg är det mest kända exemplet på det ”goda ägandet.”

Kontroll över regelverk

Kontroll över regelverk är den form av makt som diskuterats mycket under hösten Det är den makt som stat och kommun utövar genom att lagstifta och utfärda regler och förordningar.

I den bästa av alla världar och samhällsskick fungerar detta tillfredsställande. Men eftersom människan är specialist på att utnyttja kryphål och brister i regelverk är det sällsynt att det fungerar bra överallt. Ibland kan jag få känslan av att många företag har egna jurister som specialiserar sig på att utnyttja brister.
Denna maktmetod inbjuder till korruption som många gånger är svår att upptäcka. Då och då avslöjas missbruk, t.ex. hur personer mot betalning fattar egna beslut och kringgå lagarna.

Hot och våld

Hot och våld är den mest primitiva formen av maktutövning. Jag har svårt att se något som helst positivt med att makt utövas med hot och våld. De maffialiknande kriminella organisationerna styrs oftast på det sättet.

Det är inte heller ovanligt i många familjer. Någon (oftast mannen) hotar fru och barn och drar sig inte för att misshandla för att visa sin makt. Det är ett beteende som orsakar oerhörda lidanden och ofta pågår många år. Även inom vissa politiska ideologier anses det acceptabelt att bruka våld för att straffa människor.

Kontroll över värderingar

Kontroll över värderingar är inte någon formell makt men kan i praktiken vara vägledande och påverka många. Det är personer som ofta syns i media och blir tillfrågade om sina åsikter. Svårt att nämna någon speciell yrkesgrupp, utan det kan vara politiker, journalister, företagare, analytiker, forskare, författare med flera.

Det är ofta starka personligheter som brinner för sin övertygelse och är duktiga talare. Motstånd i debatter brukar ”trigga igång” dem ännu mera.

Så länge personernas värderingar ligger i linje med samhällets regler är det positivt. Men det händer att vissa framför åsikter och bildar opinion för att kränka andra grupper. Då kan det innebära stor skada både för enskilda personer och hela samhällen.

Kunskap och organisationsförmåga

Kunskap och organisationsförmåga är inte heller någon formell makt, men personer inom organisationer som har kunskap och förmåga att organisera verksamheten han/hon befinner sig i blir ofta maktpersoner. De tillfrågas ofta och betraktas som experter.

Personer, som inte har expertkunskaper inom ett område, kan trots detta bli en maktperson om de har förmågan att leda och organisera. En sådan person tar till sig expertkunskap och utnyttjar den både för sitt eget bästa men även för den organisation som personen leder.

Makt som bygger på kunskap och organisationsförmåga är som regel positiv.

Maktmissbruk

Överallt där någon form av makt utövas så kan makten också missbrukas. Förutom makt med stöd av ”hot och våld” som är kriminella handlingar är missbruk vanligast där makten utövas av dem som har kontroll över regelverk.
Det vanligaste maktmissbruket är korruption. Det har gjorts många avslöjanden de senaste åren och den ”svenska präktigheten” har fått en ordentlig törn.
Det största avslöjandet är förmodligen inom Göteborgs kommun, men ”mutkolvar” finns på många orter och i många organisationer. Och kanske ska man inte vara förvånad. Typiskt är att korruption syftar till att uppnå något ekonomiskt fördelaktigt för den ena parten: att leverera tjänster eller varor till kommunen, få ett tillstånd av en myndighet eller kanske ett lägenhetskontrakt.

Maktmetoder

När man pratar om makt och maktmissbruk är det svårt att inte beröra de s.k. maktmetoderna. De kallas ibland för ”härskartekniker” Professor Berit Ås har i sin forskning kommit fram till fem ”klassiska” metoder, när en person vill nå framgångar på någon annan persons bekostnad. Metoderna är värda en egen krönika men lite kort:

Att osynliggöra: Personen ”finns inte” i sammanträdesrummen, fikarummen etc. Diskussionerna går förbi personen oavsett dennes kunskaper i ämnet eller inte.

Att förlöjliga: En persons åsikter vrids och vänds i syfte att förlöjliga personen. Även här spelar faktakunskaper ingen roll. Det gäller att tysta honom/henne.

Att undanhålla information: En klassisk metod för att skaffa sig ett övertag inför en kommande diskussion eller debatt.

Att dubbelbestraffa: En sofistikerad metod som exempelvis kan ske genom att man ställer någon inför ett val och utsätter vederbörande för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val vederbörande gör. Det kan t.ex. vara att om man är noggrann med sina arbetsuppgifter får man kritik för att ”inget blir gjort” och om man snabbar på, får man höra att ”man slarvar.”

Att ge skuld och skam: Att få en person att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något man utsätts för är ens eget fel. Den här metoden är lite otydlig och kan vara en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning.

Kommentar:

När det gäller källor om de olika maktbegreppen så är det inte så lätt att ange. Jag har genom åren samlat på mig mycket information och länkar som handlar om dessa frågor. Men det som kommer närmast och som jag använt som bas finns på följande länk, som jag här anser är lämplig att ange http://gamlao.se/monetar/makt.htm

bannerguestwriters

 

 

 

Om Torbjörn Ohlsson

Torbjörn Ohlsson har verkat en stor del av sitt liv inom bankväsendet. Sexton år som säkerhetschef på bank har gett honom inblick i och kunskaper om kriminella personers agerande för att försöka komma över bankkunders eller bankens pengar. Han har också fått djup inblick i den rädsla och förtvivlan som utsatta kunder känt när de kriminella har lyckats.

girighet-eller-makt-spelet-i-bankvarlden

Dessa och andra erfarenheter från hans tid inom bankvärlden resulterade 2011 i boken ”Girighet eller makt: spelet i bankvärlden. Boken finns att köpa genom bland andra Adlibris, Bokus,Genom en generös deal med förlaget säljs den nu för bara 100:-,( frakt tillkommer) om den beställs via Torbjörn Ohlsson. Mer info på sidan www.skrivovin.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett svar på ”Om makt och maktmissbruk

  • 6 december, 2014 kl. 11:03 f m
    Permalänk

    Mycket bra inlägg… Länkar 🙂
    Varma hälsningar
    Halina

Kommentarer är stängda.