Maud Granholm om möten som skapar liv

Månadens gästinlägg är författat av Maud Granholm. Maud arbetar idag som mentor i ett projekt med långtidsarbetslösa 55+. På fritiden driver hon bloggen Basilica.se

”Allt verkligt liv är möte”

 Maud Granholm

Jag hade många tankar och idéer innan jag började skriva på det här inlägget. Plötsligt så kändes det så självklart att skriva om mötet, det dagliga mötet mellan oss människor. Martin Buber skriver i sin bok ”Jag och Du att Allt verkligt liv är möte”. Det är svårt att låta bli att fascineras av tanken att det behövdes ett möte för att jag skulle bli till, det behövdes möten för att jag skulle utvecklas till den jag är i dag och det behövs möten för att jag skall fortsätta att leva.

Möten mellan människor grunden för allt liv

I dag minns jag de flesta av mina möten som goda möten. Ett bra möte känns igen på glädjen och meningsfullheten, men också på känslan av att blir sedd och respekterad för den man är.  Det är viktigt att vi ser varandra som individer och inte som en i mängden.  Eftersom möten mellan människor är grunden för allt liv så kan även ”dåliga möten” ha ett värde. Ser jag mötet som mindre bra så har jag lärt mig något nytt och tar erfarenheten med mig till nästa möte. Predikanten Tomas Sjödin, som föreläser och skriver om människosyn och möten menar att det goda mötet inte uppstår hur som helst, för om ett möte skall bli nytt och inte en repetition av tidigare möten fodras det öppenhet och närvaro.

Naturligtvis har jag också bidragit till dåliga möten,  för även om jag har en helhetssyn på människor som individer så händer det att jag vid vissa möten har brist på både fokus och närvaro. Det kan bero på faktorer som tid, ork, lust eller att smärta och värk gör att jag av och till har svårt att fokusera. Ofta är stressen en av de stora bovarna, den gör mig frånvarande även om jag är närvarande. Det är enkelt att säga att vi alla genom kunskap, medvetenhet och humor kan bidra till det ”goda mötet”, men inte lika enkelt att alltid lyckas.  Läkaren och författaren Emanuel Ezra skriver i ”Det goda mötet” att ett Jag – Du-möte eller en Jag- Du relation är ett slags mikorrelation och att empati är en förutsättning eftersom det krävs att man har viljan att känna in en annan människa. Men det goda mötet är inte enkelriktat, det handlar om en dialog. Det är två som träffas och det kräver respekt, lyssnande och nyfikenhet av båda.

Det sätts i dag stort fokus på mötet mellan människor.  Många företag och organisationer genomför olika utvecklingsinsatser där ”värdskap” är en praktisk filosofi som bygger på erfarenheter från verkligheten. ”Värdskap är konsten i att känna sig välkomna” skriver Jan Gunnarsson på sin hemsida Värdskapet, oavsett om vi ser dem vi möter som gäster, kunder, klienter, patienter, elever eller kollegor. Vi lever i ett relationssamhälle där vår förmåga att samverka är en nyckel till framgång. Ett bra bemötande, god service och samverkan mellan människor bygger på vårt förhållningssätt och hur vi förhåller oss i olika situationer. För en tid sedan hade jag förmånen att lyssna på Jan Gunnarsson och hans föreläsning innehöll många tänkvärda ord. Något av det viktigaste som jag tog med mig var, att se möjligheter och utmaningar som de är och att inte filtrera genom förutfattade meningar, antaganden och erfarenheter . Han pratade också om vikten av att välkomna sig själv, som en hel och harmonisk människa i mötet med andra.

Våga vara medmänniska

I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor, jag har aldrig arbetat vinstinriktat utan alltid haft möjlighet att sätta individens bästa i fokus.  Jag har arbetat mycket i team och ser naturligtvis samverkan som en framgångsfaktor men jag ser det också som mycket viktigt att inte förväxla det sociala med det mellanmänskliga. Det är äktheten i det mellanmänskliga som är det viktiga. Martin Buber menar att ”Det mesta av vad som i våra dagar kallas samtal borde snarare betecknas som prat.”  Ur ett etiskt perspektiv så ser jag det som mycket viktigt att vi ger varandra tid och att vi lyssnar. Vi måste våga visa våra känslor och inte vara rädd för att ta ett stadigt tag runt någons hand i rätt ögonblick. Att våga ta ögonkontakt och att våga vara medmänniska.

Mina möten med andra i min vardag har gett mitt liv både mening, utveckling, stöd och glädje. Förhoppningsvis har också jag bidragit med något till alla dem som jag under åren haft förmånen att möta, min familj, mina vänner, alla patienter jag träffat under mina 33 år inom vården och alla långtidsarbetslösa som jag i dag möter i mitt arbete som mentor. Emanuel Ezra skriver i ”Det goda mötet” att ”Kanske är varje möte som klippans möte med en enstaka våg – den gör till synes ingen skillnad, men våg efter våg, möte efter möte kommer att (om)forma även den hårdaste klippa.”

”Man behöver inte räcka till. Det räcker med att man finns till.
Allt utöver det är bonus.
– Tomas Sjödin –

Till eftertanke

av Søren Kirkegaard

Om jag vill lyckas med att föra en människa
mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne
där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv
när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen
förstå mer än vad han gör, men först och
främst förstå det han förstår. Om jag inte
kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så
beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den
andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och
därmed måste jag förstå att detta med att
hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte heller
hjälpa någon.

Om Maud

Lite fakta om mig är att jag under 33 år arbetade inom vården. De sista 22 åren med medicinsk behandling av neurolgiskt funktionshindrade barn och ungdomar. Min nisch har varit nutrition och livsstilsfrågor. När den avdelning jag abetade på lades ner valde jag att lämna vården och arbetar nu som mentor i ett projekt med långtidsarbetslösa 55+. Jag är utbildad undersköterska och beteendevetare. På fritiden driver jag bloggen Basilica som du kommer till genom att klicka här.

 Referenser:

Värdskap http://www.vardskapet.se

Kyrkstöten 2012: 1 www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=870020

Ersta diakoni: http://www.erstadiakoni.se/Page868.aspx

Bokreferenser

Jan Gunnarsson ”Det goda värdskapet”,

Martin Bubers ”Mellanmänskliga” samt ”Jag och Du”

Emanuel Ezra ”Det goda mötet”

Tomas Sjödin  ” När träden avlövas ser man längre från vårt kök”

Månadens sponsor

Tack Maud för ett fint och intressant gästinlägg denna månad. Du får en affirmationsgåva från Life Style partner som på detta sätt sponsrar juni månads gästinlägg.Varmt tack också till LifeStyle partner.

 

 

 

Sommaruppehåll för månadens gästinlägg

Under sommaren gör jag ett uppehåll för gästinläggen. Nästa gästinlägg publiceras i början av september./Elisabeth Jönsson /Punctum saliens

Ta del av fler intressanta gästinlägg på Punctum saliens genom att klicka här.

 

 

 

2 svar på ”Maud Granholm om möten som skapar liv

 • 5 juni, 2012 kl. 9:08 f m
  Permalänk

  Tack för din kommentar Malou. Ja, det här känns angeläget för mig. Jag har följt Tomas Sjödin och hans söner under ett antal år och han ger verkligen tröst och energi i många sammanhang. Trevlig sommar från mig.
  Hälsningar Maud

 • 3 juni, 2012 kl. 9:09 e m
  Permalänk

  Härligt att läsa detta inlägg..Buber är stor favorit. Jag kan bara hålla med. Möten är så oerhört viktiga för oss. Äkta möten och precis som Buber känner jag att det blir något mer i äkta möten. Något som lever mellan Du och Jag. En egen energi som berikar och som gör att jag ständigt föds igen.
  Tack för dessa ord Maud..Jag lånar även med mig det fina citatet från Tomas Sjödin. :)..
  Kommer intensivt att vänta till augusti Elisabeth.
  Med mycket värme från mig
  Malou

Kommentarer är stängda.