Maria Björk reflekterar över bemötandets betydelse

Inspirationen till detta gästinlägg fick jag under en underbar semesterresa till Aruba i Västindien. För när jag var där fick jag ett så fantastiskt och vänligt bemötande av befolkningen. Det fick mig att stanna upp och börja reflektera över hur vi människor kommunicerar och bemöter varandra.

Sitter på ett cafè och blickar ut mot en fantastisk horisont, i  en omgivning som nästan får mig att tappa andan. Jag ser kristallklart vatten som skiftar i både turkost och grönt med långa kritvita stränder med korallsand. Här kan jag höra hur vågorna slår mot strandkanten och långt där borta kan jag se hur pelikanen flyger och dyker ner i vattnet. Palmbladen vajar i den varma vinden och jag känner ett inre lugn av stillhet uppfylla hela min kropp och sprida en enorm känsla av välbehag.

Reflektioner från Aruba

mariabjork4Båtar och lyxkryssare glider sakta förbi och försvinner långsamt bort i fjärran. Samtidigt hör jag, vid borden bredvid mig, hur människor samtalar med varandra på olika språk. Glada skratt och en rogivande stämning uppfyller mig med glädje och stillhet. Jag omfamnas av härliga dofter från blommor och växter och känner doften från kaffe svepa förbi. Det luktar underbart gott! Lokalbefolkningen här har visat mig en enorm varmhjärtlighet. De är glada och mycket trevliga, delar med sig av sin värme och glädje, vilket får mig att känna mig alldeles varm inombords av detta positiva bemötande. Och genom sin livsglädje får de mig att känna mig otroligt välkommen. Det är nästan som att komma hem! Jag kan förstå när jag får höra att folket som bor på Aruba kallar sin ö för ”One Happy Island”.Den positiva energi, som människorna gav mig där gör att jag nu hemkommen till Sverige igen reflekterar över vad det var som gjorde att Aruba och människorna där påverkade mig så starkt. Det jag då främst tänker på är betydelsen av ett gott bemötande.

Det goda bemötandet

Bemötande handlar om samspel och den kontakt som vi skapar mellan människor. Det bygger på den inställning som vi har till varandra och hur vi sedan visar det med kroppspråk, ord och handlingar.Vad tänker du spontant på när du hör ordet bemötande?

Vad ingår i ett bra bemötande? Vad händer med oss när vi blir otrevligt bemötta?
I vår vardag utsätts vi ständigt för möten med olika människor där vi prövas i många speciella situationer. Vi ifrågasätter oss själva och vår omgivning om hur det personliga bemötandet bör vara. Det är inte bara vad vi säger som är viktigt, det handlar även om hur vi säger det. Vi får förhålla oss till det som sker för stunden och här påverkas vi av vår egen inställning, tidigare erfarenheter och attityder.

floweraruba

Vänlighet och att vara tillmötesgående ger positiva förutsättningar till att växa i mötet och är av stort värde för det goda bemötandet. Det goda bemötandet för mig är att ge av omtanke och kärlek, att lyssna och sträcka ut en hjälpande hand och visa varandra respekt och medmänsklighet. Ingen annan ska få påverka eller hindra mig i min personliga utveckling för både du och jag är viktiga och betydelsefulla. Det är genom våra möten som vi ALLA kommer att växa och utvecklas!

Utveckla ett medvetet bemötande

Det är viktigt att stanna upp i vår vardag för att varva ner och reflektera över oss själva och andra. Då kan vi samtidigt uppmärksamma och lägga märke till vad som händer inom oss och i vår omgivning och det leder i sin tur till en ökad medvetenhet och självkännedom. Att träna oss på att vara medvetet närvarande med alla våra sinnen och våga lyssna inåt kan öka vårt eget välbefinnande. Det hjälper oss att sätta gränser, att säga NEJ och inte acceptera när någon bemöter oss på ett otrevligt sätt eller när vi lägger märke till hur andra blir bemötta. Att våga stå upp för oss själva och markera tydligt och säga till personen att det du gör och säger just nu är inte okej.Allt börjar med oss själva så det handlar om att lära känna sig själv och se sina behov för att få insikt om det egna beteendet. Är jag inte medveten om hur jag beter mig så är det svårt att bryta mönster och vanor och genomföra en personlig förändring. Genom en ökad medvetenhet om sig själv så får vi lättare att förstå andra. Vi har alla våra egna erfarenheter och upplevelser inom oss och tolkar därför händelser olika.

Vad händer med oss när vi får ett dåligt bemötande?

En god självkänsla och att du mår bra i dig själv är mycket avgörande för hur du agerar mot andra. Jag tror att de som trycker ner andra och pratar illa bakom ryggen har ett starkt behov av att få uttrycka sitt missnöje och visar det därför med avund. De skuldbelägger andra för att kunna lyfta fram sig själva och bemöter sin omgivning med att vara negativa i ord och handling.
Min uppfattning är att en person med ett dåligt beteende och agerande ofta gör det med okunskap och rädsla. Det är viktigt att ta reda på fakta innan för att få veta hela sanningen om situationen. Annars bedömer eller värderas händelsen utifrån individens egna tolkningar och värderingar.

floweraruba

Att dagligen omge sig med människor som agerar på detta sätt med missnöje gör att de färgar vår omgivning med mycket dålig energi. Det är inte lika lätt att göra ett aktivt val och välja bort personer i ditt liv, det beror självklart på situationen och vilken relation som vi har till varandra. Personer som ständigt får höra elaka saker i kontakten med andra har alltid en stark känsla av att inte vara lyssnad på eller duga, en känsla av att vara kränkt på ett mycket nedlåtande sätt. Det skapar också en frustration och ilska hos den individen som har fått ett otrevligt bemötande. Det tar tid att läka det. Det kan kännas som ett öppet sår för både kropp och själ har fått sig en riktig törn.Tänk vad ett positivt bemötande och en personlig kontakt kan sätta igång mycket olika tankar och funderingar. Så viktigt att vi förstår och har viljan att ge för att bidra till det goda bemötandet och kunna se hur det påverkar oss så positivt.
Att vi ser och bekräftar med uppmuntrande ord och gör en positiv handling som ger energi, glädje och kraft det kan vara otroligt avgörande för det goda bemötandet.

mariabjork2
Befolkningen på Aruba visade mig vägen genom sitt öppenhjärtliga och vänliga bemötande. Det gjorde att jag blev mer medveten om min egen roll och hur jag ser på andras bemötanden.
Jag känner starkt att om vi alla kan öka vår egen insikt och medvetenhet om hur vi kommunicerar och möter varandra så kommer vi att skapa stora vinster. För möten med olika människor är så berikande och samtidigt så utvecklande på en och samma gång.
Det kommer att leda oss till ett mer öppnare, gladare men framför allt ett mer positivare klimat både för oss själva och vår omgivning. Försök att vara aktiv och lyssna av vad det är det som sägs i samtalet och fråga om det är någonting som man inte förstår för att undvika missförstånd eller att vi gör egna tolkningar.
Så bekräfta de du möter i ditt liv genom att vara uppmuntrande och visa uppskattning istället för att söka fel och bedöma dem.
Kom ihåg att delad glädje är dubbel glädje så bemöt andra som du själv vill bli bemött!

Text & foto: Maria Björk

maria bjorkMaria Björk är verksam som ledare för olika hälsofrämjande projekt riktade till barn och unga. Hon är även inspirationsföreläsare inom hälsa och personlig utveckling. Därtill skriver hon egen text och musik och håller konserter, ”Sånger från mitt hjärta”.

Läs gärna också Maria Björks tidigare gästinlägg för Punctum saliens Maria Björk vill ingjuta mod och inspirera oss att söka nya livsvägar.

 

2 svar på ”Maria Björk reflekterar över bemötandets betydelse

 • 11 februari, 2016 kl. 6:42 e m
  Permalänk

  Tack för din kommentar Kate Nilsson jag instämmer med dig den värme och kärlek som jag fick på Aruba påverkade mig mycket starkt. Ett vänligt bemötande är så viktigt! =)

  Med vänlig hälsning/Maria Björk

 • 10 februari, 2016 kl. 7:55 e m
  Permalänk

  Tänk om vi här i norden också kunde bemöta våra medmänniskor på samma sätt.

Kommentarer är stängda.