Inspireras att göra det omöjliga möjligt

Ingrid Tollgerdt-Andersson skrev under rubriken Att göra det omöjliga möjligt, den 4 mars 2016, om de gemensamma nämnare som krävs för att lyckas förverkliga sina drömmar. I aktuellt inlägg för Punctum saliens utvecklar hon dessa gemensamma nämnare som bygger på den studie hon genomfört där hon valde att intervjua tio välkända och framgångsrika svenskar. Ordet till Ingrid Tollgerdt- Andersson.

Våga gå sin egen väg

En gemensam nämnare är att samtliga har gått sin egen väg genom livet. Redan i tidig barndom tycks de flesta ha haft en hög grad av frihet, alltså inga vuxna som styrt och kontrollerat, utan många har skött sig själva i stor utsträckning samtidigt som flera, men inte alla, har haft ett bra stöd från varma föräldrar. Hur mycket betyder friheten för att utvecklas och finns det risk att kreativitet och entreprenörskap hämmas av en alltför styrd barndom?

En god självkänsla och ett bra självförtroende

Att våga gå sin egen väg ligger nära självständighet som sannolikt påverkas av såväl miljön som personligheten. Vad kännetecknar en självständig person? En självständig person tänker själv, men lyssnar gärna till andra. Hon vet att hon kan ha fel och medger det utan att fastna i prestige. Det är också en individ som inte har behov av att vara konform, men som samtidigt kan hantera sociala krav på ett smidigt sätt så att hon undviker att provocera (Lennart Sjöberg, 2010). Lyhördheten är väsentlig om man ska lyckas. Det händer att människor säger till mig att de har fått utstå mycket bara för att de varit självständiga och försökt gå sin egen väg. Kanske beror det inte enbart på omgivningen utan också hur en sak förs fram? Om den sociala smidigheten saknas blir det helt enkelt fel. Det handlar om att förmågan att lyssna av och läsa omgivningen.

Riskbenägenhet och mod

Riskbenägenhet och mod är också viktiga om man ska lyckas göra det omöjliga möjligt. Den som aldrig vågar bestiga berget får heller ingen utsikt över dalen. Rädslan för ett misslyckande hindrar säkert många och i stället sitter de på ålderns höst och ångrar allt det de aldrig gjorde. En god självkänsla och ett bra självförtroende är till god hjälp när det gäller att våga. De medverkande verkar sällan ha ifrågasatt sin egen förmåga eller sina möjligheter att lyckas. Jag har svårt att se att vare sig Björn Hellberg, Amelia Adamo eller Mats Paulsson ställa sig frågan om det skulle vara möjligt att försörja sig på det de ville göra. De har helt enkelt provat, arbetat hårt och lyckats med vad många skulle trott var omöjligt. Tänk Amelia Adamo som kom till Sverige från Italien med en mamma som försörjde sig som hembiträde. Efter några år lämnade hon Amelia som i stället fick bo hos nunnor under några år. Vem kunde ana att hon skulle bli en mediedrottning och en av våra mest välkända journalister? Eller att Mats Paulsson, uppväxt i ett lite lantbruk på Bjärehalvön, skulle skapa Peab, ett av Skandinaviens största byggföretag.

 

Att tro på det man gör betyder inte att motgångar aldrig inträffar. Det är mera en fråga om hur man hanterar det som händer, att inte fastna utan i stället gå vidare och arbeta ännu hårdare för att lyckas. Gunde Svan berättade för mig, angående den misslyckade VM starten i Obersdorf, följande: jag hade helt enkelt inte någon strategi för ett misslyckande. Kanske är detta en av hemligheterna, att de inte kan se eller tänka sig annat än att även det mest omöjliga kan göras möjligt.

Söker nya utmaningar och ständig utveckling.

Samtliga intervjuade sökte hela tiden nya utmaningar och ständig utveckling. Lusten till utveckling har alltid funnits. Det finns en röd tråd i deras agerande, men det är inte någon av dem som gör samma sak idag som för tio år sedan. Kjerstin Dellert som startade och drev upp Confidencen efter sin pensionering från Operan arbetar numera med träningsprogram för äldre, Mats Paulsson och Carl Bennet engagerar sig alltmera i samhällsbyggande i form av skolor, forskning och utveckling och Amelia Adamo, som driver sina tidskrifter, propagerar för 60 plus kvinnans synlighet. Med en aldrig sinande energi söker de efter nya saker, vilket sannolikt hänger samman med en nyfikenhet på livet. Vad döljer sig bakom nästa krök och hur kan jag vara med och påverka och utveckla? Denna drivkraft ter sig mer eller mindre avgörande för att kunna förverkliga sina drömmar.

Hårt arbete och en hög energinivå

Hårt arbete och en hög energinivå är andra faktorer som är nödvändiga för att lyckas. Det är naturligtvis inte överraskande, eller ens en nyhet, att entusiasm, engagemang och en hög energinivå är viktiga egenskaper bakom framgång. Redan i min doktorsavhandling påvisades att chefer i ekonomiskt sätt lönsamma företag betonade hög energinivå, engagemang och entusiasm i större utsträckning än chefer som ledde icke framgångsrika företag. Flera av de som intervjuades beskriver sig själva som arbetsnarkomaner. Semester och pension tycks vara mer eller mindre okända begrepp och de verkar heller inte behöva särskilt mycket sömn.

Lusten och passionen

Till sist lusten och passionen som är avgörande för att förverkliga sina drömmar och göra omöjliga saker möjliga. Forskning visar att vissa människor har lätt för att brinna för det mesta medan andra saknar förmåga att uppleva passionen, vare sig för ett arbete, ett fritidsintresse eller i en relation. Det är heller inte något man kan lära sig utan det handlar mera om ens personlighet. Precis som det finns extroverta och introverta personligheter. Vi är olika och nyare forskning ger stöd för att generna har större inflytande än vad man tidigare trott. Har du drömmar så förverkliga dem och gör det nu. Inte i morgon, då kan det vara för sent. Var beredd på att det krävs massor av energi, hårt arbete, glöd och lust för att det omöjliga ska bli möjligt, men låt dig aldrig hindras från att förverkliga dina drömmar!

Ingrid Tollgerdt-Andersson fil.dr i psykologi, bloggare, forskare och författare

Mer av Ingrid Tollgerdt-Andersson på bloggen Tollgerdt.com och hemsidan för Tollgerdt AB.