Inger Littberger Caisou-Rousseau

Therese Andreas Bruce

En sällsam historia från 1800-talet

Att födas som kvinna, men att känna sig som man är inte på något sätt unikt för vår tid. Om detta vittnar de dokument som litteraturforskaren och författaren Inger Littberger Caisou-Rosseau fick i sin hand sommaren 2001. Dokumentet innehöll en fascinerande levnadsberättelse om  en ung kvinna, Christina Therese Isabelle Jeanette Louise Bruce, född 1808, som inget hellre önskade än att få vara man.

I två unika inlägg för Punctum saliens, första inlägget publiceras idag, berättar litteraturvetare Inger Littberger Caisou-Rosseau om forskningen och arbetet bakom boken Therese Andreas Bruce: en sällsam historia från 1800-talet.


bannerornament1

Ett sällsamt bokprojekt

Inger Littberger Caisou-Rosseau

Therese Andreas BruceJag har läst ett otal tryckta böcker, men en vacker sommarkväll år 2001 fick jag ett levande dokument i min hand. Det låter visserligen som en paradox, men bladen kändes faktiskt levande och gav mig en livlig föreställning om den människa som präntat ner sin levnadsbeskrivning för mer än hundra år sedan. Den vackra pikturen på de stora dokumentbladen fyllde mig med vördnad, men också stor spänning och nyfikenhet, när jag försiktigt började bläddra bland de gamla papperen. Det kändes oerhört fascinerande att få tillgång till ett dokument som ingen förut gjort något av och som majoriteten av mänskligheten inte ens sett.

Bara några timmar tidigare hade jag fått kännedom om den som författat dessa sidor. En människa som var gammal redan när texten skrevs. Levnadsödet som jag visste att jag skulle få ta del av var också så speciellt för sin tid att jag kände mig synnerligen privilegierad att få vara en av de första läsarna av ett dokument som författaren uppenbarligen ville nå ut med redan i sin samtid, men som legat undangömt under alla dessa år och som lika väl kunde ha blivit förstört när som helst under den långa tid som gått sedan det författades.

bannerornament1

Redan innan jag börjat läsa visste jag att jag ville ge ut dokumentet och för att riktigt tänja på njutningen satte jag mig vid datorn och skrev av texten vartefter som jag läste. Eftersom jag vid denna tid arbetade med ett forskningsprojekt hade jag inte så mycket tid över. Men desto mera eggande var det att stiga upp tidigt om morgnarna och ägna någon timme åt att överföra texten till ett datordokument.

Den som höll i pennan föddes den 28 december 1808 som Christina Therese Isabelle Jeanette Louise Bruce. Men det var något som inte stämde. ”Lilla fröken herrn” sade människorna i Thereses omgivning så de måste ha märkt att det fanns något maskulint över denna person. Även Therese själv uppfattade sig redan från början som en pojke och kände det som en ren livsnödvändighet att få bära byxor. Ändå var omgivningen inte beredd att utan vidare låta Therese framträda som pojke. Speciellt faderns motstånd var till att börja med hårt. Han hette Adam Bruce, var militär och hade skilda befattningar vid hovet. Bland annat var han page åt Gustav III och han lär ha följt kungen till den fatala operamaskeraden och blivit åsyna vittne till skottlossningen som ledde till kungens död.

bannerornament1

Therese försökte rymma från familjen och skrev verser för att få föräldrarna och de många syskonen att tro att deras anförvant gått i sjön. Kanske var det detta som fick fadern att vekna. Han var sjuk av förtvivlan då han trodde att hans barn sökt döden för egen hand och han måste då om inte förr ha insett allvaret i den förmenta dotterns beslut att leva sitt liv som man. Därför gick han med på att låta en ansedd läkare undersöka Therese och resultatet blev att sextonåringen förklarades vara hermafrodit (”tvåkönad”), dock närmare överensstämmande med det manliga könet.

Därmed var det plötsligt fritt fram för den unge Bruce, som redan börjat klä sig som man, att leva som Andreas. Namnvalet var faderns, men för den som skulle bära det spelade nog namnet mindre roll förutsatt att det var ett mansnamn! Fritt fram ja, riktigt så enkelt var det dock inte. I sin levnadsteckning framhåller Bruce gång på gång lidandet som präglat hans liv trots att han också skildrar många glada och lustfyllda upplevelser. Att det inte alltid var enkelt att kämpa för att få sin manlighet accepterad är tydligt och pressen på Bruce var tidvis stor.

bannerornament1

Nästa helg har du möjlighet att läsa den fascinerande fortsättningen av Therese Andreas Bruce levnadsöde. Inger Littberger Caisou-Rosseau berättar också om boken i följande YouTube inlägg/Therese Andreas Bruce.

Inger Littberger Caisou Rossseau är verksam som docent och litteraturforskare vid Lunds universitet. Hon disputerade på en avhandling om Ulla Isakssons romankonst.

Therese Andreas Bruce: en sällsam historia från 1800- talet finns att låna via biblioteket och att köpa hos bland andra Adlibris, Bokus och CDON.com.