Hur hittar jag den röda tråden i mitt skrivande?

Vi som är skrivande människor gillar att berätta våra berättelser i skriven form. Vi försöker få det vi vill ha sagt uttryckt i ord. Ord som kommer på pränt, i den tryckta bokens form eller via den nya tidens e-böcker.

Jag är fullt övertygad om att vi alla har historier värd att berättas, autentiska eller påhittade. Berättelser passar bra i konstens språk. En målning kan direkt fånga en svårfångad känsla, en skulptur kan innefatta en hel tidsepok, en dans kan locka fram ett nytt kroppsspråk.

Berätta med ord

Varje texts skrivprocess skiljer sig, men har också gemensamma beståndsdelar. I prosan, till skillnad från poesin, finns en början och ett slut. Det finns en intrigstruktur som vi omedvetet följer. Det börjar med en introduktion till personerna och handlingen. Efter ett tag stegras konflikten, problemet och mystiken tätnar. Rätt som det är kommer en lösning, en befrielse. Vi får veta som mördat mr X, vi förstår att hon får honom och vad som händer de andra i boken. Lite mer småtrassel som reds ut och därefter är boken slut. Javisst är det en förenklad bild av en boks uppbyggnad. Men i det stora hela bygger alla böcker på samma koncept. Lätt som en plätt. Bara att skriva.

Skrivprocessen

Men när vi börjar skriva uppstår en massa frågetecken. Det som till en början verkade relativt enkelt kan nu bli svårt.

Vilket tempus ska jag använda; skriva, skrev, skrivit?

Vem ska berätta, han, hon eller jag?

Med vems ögon ska berättelsen berättas, är det jaget eller den allvetande betraktaren som kan gå in och ut ur skeenden som den behagar?

Ska jag berätta flera personers berättelse samtidigt eller ska jag dela upp deras röster kapitelvis?

Hur får jag läsaren att förstå vad jag menar?

Vem som helst kan bli snurrig för mindre, och det är här de flesta som ger upp, ger upp. Helt enkelt för att valen blir för många, projektet blir för stort. Frågetecknen förblir obesvarade. Det man skriver kanske känns klyschigt och kombinerat med en vacklande tro på sitt skrivande och förmåga blir det helt enkelt för mycket. Det är lätt att tappa sugen och slänga in handduken, eller manuset i elden.

Ett ord i taget

Samtidigt vet vi att varje resa börjar med ett steg, likväl skrivs varje bok med ett ord i taget.

Det finns många val. Det är ibland svårt, men oöverkomligt är det inte. Det finns tekniker och tips på hur man skriver dialog, gör miljöbeskrivningar, skapar romankaraktärer. Det finns hjälp, det finns hopp.

Jag har nu varit heltidsförfattare med eget förlag i snart sex år. Jag har lärt mig massor på vägen och lär mig ständigt nya saker. Många har frågat mig hur jag går tillväga och svaren har blivit olika beroende på vad jag skriver och var i skrivprocessen jag befinner mig. När jag bodde i Malmö blev jag tillfrågad av ett studieförbund att hålla skrivarkurser, ett erbjudande jag tackade ja till. Sedan när jag blev smålänning igen har jag fortsatt. Jag tror inte att man nödvändigtvis behöver gå skrivarkurser för att skriva texter. Men den glädjen vi tillsammans finner, den peppning, de skratt, den utveckling vi får tillsammans känns på gränsen till oslagbar.

Tillsammans hittar vi den röda tråden i skrivandet

guestwritermariabielkevonsydow

 

 

 

 

 

 

Skrivarkurs med Maria Bielke von Sydow

I slutet av mars har du möjlighet att delta i skrivarkurs under ledning av författaren Maria Bielke von Sydow.Tid, plats och information om kursen finner du på hennes sida under rubriken skrivarkursstart/Maria Bielke von Sydow.

Maria Bielke von Sydow har fått en hel del publicitet för sitt författarskap. Här på Punctum saliens har hon tidigare medverkat i serien Skaparglädje och Skapande människor. Läs mer i inlägget Kreativt möte med Maria Bielke von Sydow.