Alrik Williams driver Forum för de döende

Alrik Williams är initiativtagare och grundare till Forum för de döende , ett Facebookcommunity som startade den 7 mars 2016. Han har vidare tagit initiativ till ett samtalsforum med träffar i Gula Villa i Järna.

Alrik Williams berättar att Forum för de döende var tänkt att vara en plats på internet där döende, svårt sjuka och deras anhöriga samt andra berörda skulle kunna lyfta och dryfta allt som berör dessa teman.

– En dryg vecka senare hade sidan haft närmare 20,000 besök, vilket visar att det här med döendet och svår sjukdom är något som vi både vill och kan tala om, om det endast finns ett tillåtande forum, säger Alrik Williams som också startat ett fysiskt samtalsforum på Gula Villan i Järna tisdagskvällar mellan kl.18-19:30 tilltänkt för samma målgrupp och syfte.

– Och det bästa av allt är att här finns bara vinster att hämta, för det är som Ingemar Bergman sade; ”att skildra människans olycka gör henne lycklig”, skriver Alrik Williams

I min senaste bok Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i som gavs ut våren 2016 skriver jag om tre livsvägar som gör mitt liv rikt och meningsfullt att leva: viljan till kunskap, viljan till skönhet och viljan att göra skillnad. Men hur går man tillväga om man vill leva utifrån en eller flera av dessa livsvägar? För mig personifierar Alrik Williams en människa som verkligen gör skillnad. Jag är därför mycket glad över att han skrivit ett gästinlägg för Punctum saliens om just Forum för de döende. Hans inlägg publiceras i helgen. Missa inte det! Tills dess besök gärna Alrik Williams viktiga forum på Facebook.

Omslagsbilden för detta inlägg är tagen av Alrik Williams.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens