Hans Parment, Växjö kommuns kulturpristagare 2017

Hans Parment, Växjö kommuns kulturpristagare 2017. Förutsägbarhet, främmandegöring, tystnad… tankar som för ögonblicket genomsyrar Hans Parments konstnärsskap. Möt eldsjälen som brinner för att få andra människor att växa genom kultur och musik. Hans Parment tilldelades våren 2017 Växjö kommuns kulturpris.

I serien Skaparglädje och skapande människor

Närheten till kreativiteten och skaparlusten bär Hans Parment med sig sedan barnsben. Bejakande föräldrar, som själva bar med sig en inre nyfikenhet och ett starkt teknikintresse färgade uppväxten.

– Min far var bil, båt- och flygmekaniker och jag var ofta i hans verkstad. I skolan däremot ägnade jag mig snarare åt att odla mitt inre landskap, berättar Hans med glimten i ögat.

Ett brinnande teknikintresse ledde till val av teknisk/praktisk inriktning på högstadiet, därefter vidare studier som lärling på Ericsson. Parallellt med passionen för teknik spirade musikintressset. Blockflöjtsundervisning i skolan var obligatorisk, men Hans eget val av instrument blev i tidiga tonåren congas. Tillsammans med en kompis startade han upp ett proggband. Det konstnärliga intresset fanns i släkten och det var via en kusin, som utbildade sig till skådespelare, som Hans upptäckte möjligheten att ägna sig åt ett konstnärligt yrke.

”Jag ska skaffa en tvärflöjt Hans

– Min första tvärflöjt köpte Alf, ”Klacken” Alf Klatzkow , förmannen på Ericsson till mig. ”Klacken”var själv aktiv fritidsmusiker och han sa till mig: ”Jag ska skaffa en tvärflöjt Hans”, och så blev det, berättar Hans vidare. Alf spelade saxofon och flöjt i Ericssons Storband.

Snart spelade Hans Parment på fritiden och började också ta en del lektioner på gehör via Medborgarskolan. Via sin vän Olav Strand fick han tips om Södra latins musiklinje, en skola med intag från hela Sverige. Hans sökte på fri kvot och kom in. Först när han var i tjugoårsåldern kom notläsning in i bilden. Efter musiklinjen blev det fem års studier på Kommunala musikinstitutet, KMI, därefter fem år på Stockholms musikpedagogiska institut och ytterligare ett antal år i komposition för Björn Wilho Hallberg,  Maurice Karkoff och Jan W Morthenson.

Hela Hans person brinner för att få människor att växa genom musik och kultur. Samtidigt framhåller han under vårt samtal, alla de personer som betytt mycket för hans egen konstnärliga utveckling. Likväl har han med all sannolikhet betytt väldigt mycket för alla de människor som får möjlighet att studera för eller samarbeta med honom själv.

Redan 1988 när han flyttade till Växjö för att börja arbeta för Kulturskolan kom han i kontakt med Media Artes – forum för nutida konstmusik, där han alltjämt är aktiv också som styrelseledamot. Han startade och drev tillsammans med Thomas Liljeholm CoMA (Contemperary Music and Artists) mellan åren 2003-2010. CoMA hade sitt säte i Växjö och verkade inom Musik i Syd.

En passionerad eldsjäl som vill få andra människor att växa

Hans livsengagemang och yrkesroller är många och varierande; flöjtist, musikproducent, tonsättare, dirigent och så ofta pedagog. På Växjö universitet har det blivit undervisning i komposition, musikarrangering, musikteori, men också mental träning för musikstudenter för att ge några exempel. Via Kulturskolan, där Hans också sitter i ledningsgruppen, har det varit åtskilliga projekt såsom ett större kompositionsprojekt med unga tonsättare på uppdrag av Växjös symfoniorkester. Det blev en konsert som uppfördes för allmänheten på Växjö konserthus våren 2016.

Hans har författat läromedel,  komponerat musik, men också samarbetat med Svenska Filminsititutet inom ramen för ”Film i skolan” med ytterligare samarbetspartners involverade. Några år reste Hans Parment runt i Sverige och föreläste om barns rätt att skriva musik nu när det är möjligt med hjälp av datorer och utan större förkunskaper. Efter det skrev han Komponera mera ihop med Svenska Rikskonserter

Hans Parment verkar som flöjtist och tonsättare och komponerar för såväl soloinstrument som för orkester. Idag arbetar han främst med ljudinstallationer och elektroakustisk musik, ofta i samverkan med konstnärer inom andra discipliner. Vidare samarbetar han gärna med sin fru inom ramen för Parment yogastudio. Via företaget föreläser Hans Parment om bland annat mental träning.

Hans Parment är onekligen en eldsjäl, en passionerad själ med mycket humor. Om sin sprudlande livsglädje och energi säger han:

– Den bara finns, är man glad och positiv får man glädje tillbaka. Humor gör att andra människor växer.

Aktuella projekt

För kulturskolan projektleder Hans Parment  i samarbete med Carolina Palmborg, musiklärare på Centrumskolan i Växjö, för närvarande ett integrationsprojekt i grundskolan utifrån ett multimodalt perspektiv. Det ska sedan också resultera i ett större integrationsarbete som gäller hela Arabyområdet, ett socioekonomiskt svagt område i Växjö där flera enheter inom Växjö kommun är involverade på olika sätt i arbetet.

-Det handlar om vad ungdomarna gör efter skoltid, ”den fria tiden”. Vi är 23 lärare som tillsammans vill få ungdomar att ägna sig åt fria aktiviteter som fiol, gitarr, teater, bild, drama med mera, säger Hans.

Hans Parment undervisar i komposition, animation och spelprogrammering med fokus på ungdomars eget skapande på kulturskolan på kvällstid.

Att lämna samtalet med Hans Parment är som att gå ur ett behagligt flow. Jag kommer att tänka vidare på hans konstnärliga tankar för ögonblicket….förutsägbarhet, främmandegöring och tystnad, spännande tankar för vidare betraktelse och som leder mig in på frågan om framtiden.

Ja, ett Tiny house står på önskelistan, eller en liten stuga utan el, med två rum, murad spis med murstocken centralt i huset, solceller, ledljus.

– Gärna en plats med vacker utsikt, en plats att bara vara på, avslutar Hans Parment drömmande.

Fotograf för omslagsbilden är Åsa Nyhlén.

Mer om Hans Parment

Italienska palatset / Media artes

Parment.se