Skapa digitalt

Digitalt skapande

Det alltmer digitaliserade samhället inrymmer nackdelar, men öppnar också upp för nya möjligheter. För dig som är kreativ, nyfiken på nya vägar att uttrycka sig digitalt och intresserad av det digitala landskapet finns mycket att upptäcka.

Digitala verktyg för ditt kreativa skapande

Nytt på Punctum saliens är att med jämna mellanrum tipsa dig om olika digitala verktyg för ditt kreativa skapande. Verktyg som du kan ha glädje av i arbetet med din hemsida, blogg, ditt fotoskapande, din marknadsföring, ditt skrivande, ditt musicerande och mycket mer.

Kunskap och inspiration

Digitala verktyg är ett brett och vitt begrepp. Jag vill hålla det se så länge. På sikt kanske det avgränsas och ramas in mer. Men i början av utforskandet är öppenhet ofta en tillgång.

Jag kommer här att dela med mig av såväl egna som andras kunskaper och erfarenheter. Det blir tips på länkar och olika exempel på hur och vad man kan skapa med digitala verktyg.

Det blir också en egen kategori för området under vilket du finner de inlägg som hittills publicerat, se Skapa med digitala verktyg

Foto till detta inlägg: kangshutters, /freedigitalphotos.net

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

 

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).