Digitalt lärande och medieekologi

Nyligen recenserat för tidskriften ”Uttryck” är boken ”Skolämnen i digital förändring, en mediekologisk undersökning”.

Allt sedan jag började med Punctum saliens hösten 2010 har mina kunskaper om det digitala landskapet spillt över på min lärarroll. Det har blivit recensions- och föreläsaruppdrag. Jag har också blivit nominerad till priser, något jag inte väntat mig. Hösten 2014 var jag en av dem som fick ta emot pris som Årets nätspridare genom AV-Media, Kronoberg. 2014 blev jag också nominerad till Webbstjärnans lärarpris och tidigare i höst fick jag besked om att jag nominerats till det prestigefyllda Guldäpplet. Det är omtumlande och jag känner mig mycket hedrad. Varmt tack!

En förändrad lärarroll

Utan samarbetet med elever och kollegor hade detta inte hänt. Eleverna är mina främsta läromästare, ständigt nyfikna på att lära nytt och experimentera med ny teknik. Som lärare går det inte att ligga på latsidan även om det naturligtvis finns kunskap som håller över tid.Flertalet elever har till exempel inte med sig det kommunikativa och källkritiska förhållningssättet. Läraren har till uppgift att skapa överblick, visa på sammanhang och vägar för att på ett genomtänkt sätt arbeta med digital teknik.

Recension av ”Skolämnen i digital förändring, en medieekologisk undersökning.”

Rekommenderar boken ”Skolämnen i digital förändring”. En medieekologisk undersökning” för vilken Per-Olof Erixon är redaktör. Boken visar på ett mediekologiskt sätt att tänka kring medier i skolans undervisning och vänder sig till lärare och rektorer. Min recension i sin helhet har du möjlighet att läsa via tidningen Uttryck.

Digital kompetensdag

Om sociala medier i undervisningen

Vill också passa på att lyfta fram en aktuell inspirationsföreläsning i samband med den digitala kompetensdag som anordnas genom AV-Media region Kronoberg. Tillsammans med två elever föreläser jag om sociala medier i undervisningen med fokus på elevernas erfarenheter. En del av vad vi kommer att ta upp har du möjlighet att lyssna till via följande film av Mårten Skagert, AV-Media, Region Kronoberg.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).