Elisabeth Jönsson

www.punctumsaliens.se drivs av mig Elisabeth Jönsson som också är ansvarig utgivare för denna hemsida. Jag har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och har i 25 år verkat som gymnasielärare i estetiska ämnen inom media och kommunikation.

Elisabeth Jönsson
Elisabeth Jönsson. Foto:Åsa Ahl

Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft.

Punctum saliens

Punctum saliens startade jag som ett led i att förverkliga livsdrömmar jag länge burit på. Via projektet har jag fått flera nya kontakter och kunskaper som också kommit att visa sig vara mycket värdefulla i min roll som gymnasielärare. Kunskaper som lett till att jag som pedagog dagligen aktivt integrerar IT och digitala verktyg i undervisningen. På detta sätt överlappar Punctum saliens som kreativt projekt och rollen som lärare varandra. Jag förmår vara en inspiratör med passion för lärande och undervisning i vardagen. Samtidigt får jag nya idéer, kunskaper, kraft och inspiration genom mitt eget skapande (mer om Punctum saliens).

2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken Mer Människa – tankar om livet och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi.

Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Jag är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).

Du är välkommen att läsa mer om mitt skapande via länkarna nedan.

Författarskap

Kreativa samarbeten

Logg in progress

Publicitet

Referenser

Elisabeth Jönsson

ansvarig utgivare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.