Om namnvalet Punctum saliens

Punctum Saliens är latin och betyder ” den springande punkten” och avser kärnpunkten i något.

Den springande punkten är ett uttryck som kan användas om det viktigaste i en diskussion, ett problem eller dylikt.

Att bruka orden är en viktig del i mitt liv. Präglad av mina livserfarenheter och mitt yrkesliv använder jag orden för att reflektera, filosofera, analysera och söka för mig, och kanske också ibland för någon annan, nya mönster och sammanhang. När jag skriver vill jag gärna komma fram till något för egen del, den springande punkten, Punctum saliens. Därifrån kan sedan tankarna föra vidare. För mig personligen symboliserar uttrycket också att livet och människan och det som vi håller för sant är under ständig förändring. Jag önskar inte fastna i några för alltid givna sanningar. Det innebär att skrivandet och skapandet för mig är ett sökande och ett utforskande av tillvaron.

Liv är skapande, skapande är liv

Som yrkesverksam lärare för gymnasieungdomar är naturligtvis den springande punkten ständigt aktuell och här blir det latinska uttrycket, som är en översättning från den grekiske filosofen Aristoteles, aktuellt eftersom det ytterligare vidgar perspektivet. Aristoteles använde uttrycket när han beskrev det första tecknet på liv i ett embryo:

I vitan i ägget visar sig den blivande fågelns hjärta som en blodfläck; denna punkt hoppar som ett levande väsen.”

(citerat efter Hellsing, Hellquist & Hallengren: Bevingat).

Att arbeta med unga människor på väg in i yrkeslivet innebär för mig att befinna mig i en nyskapande miljö med ständigt nya tankar, idéer och eget skapande.Den springande punkten för mitt yrke idag är att stödja och tillsammans med varje elev upptäcka vars och ens inneboende resurser och vara ett stöd i arbetet med att finna ett eget uttryck.

Tack Ann Blückert, Språkvårdare på Språkrådet för faktauppgifter kring uttrycket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.