Om Punctum saliens

Med passion för människor, skrivande och skapande startade Elisabeth Jönsson, hösten 2010, inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Grundfilosofin är att vi behöver kulturen och de konstnärliga, kreativa uttrycken för att bli och få vara hela som människor.

Inspirations- och kulturprojektet

Punctum saliens

Punctum saliens syfte är att förmedla kunskap, kreativ näring och själslig inspiration för ökad livskvalitet, medvetenhet och medmänsklighet. Viktigt är också att visa på alternativa livsvägar till den konsumtion och materiella tillväxt som är en dominerande norm i samhället idag. Vad är rikedom?

Kulturens betydelse för frigörelse, ökad medvetenhet, hälsa och livskvalitet löper som en röd tråd genom Punctum saliens verksamhet.

Punctum saliens lyfter fram det av människor skapade och inspirerar till eget skapande.

Vår rikaste tillgång när vi utforskar tillvarons skiftande nyanser i färg, form, ton, takt och klang är våra känslor. Känslorna gör oss mänskliga och dess nyanser gör tillvaron rik och ger livet färg.

För mig som ansvarig utgivare innebär Punctum saliens, “den springande punkten”, en personlig livshållning och en möjlighet att utforska sådant som jag värdesätter högt i livet. Jag vill lyfta fram skönheten och skörheten i tillvaron, ge ett bidrag för att världen ska bli en vackrare och mer medmänsklig plats att vistas på. Viktigt är att kritiskt ifrågasätta, probIematisera och reflektera över livsstilstendenser i vår samtid.

Projektet började som en inspirations- och kultursida, men kom snart också att leda till andra konstnärliga uttryck, projekt och evenemang. Punctum saliens bidrog  till att jag utvecklade min digitala kompetens så mycket att lärarprofessionen tog sig nya uttryck. Något som i sin tur ledde till utmärkelsen Årets nätspridare i Kronobergs län 2014, nomineringar till Webbstjärnans lärarpris två år i rad och  till Guldäpplet 2015.

Visioner för  Punctum saliens

Webbplatsen Punctum saliens

www.punctumsaliens.se finner du livsglädje och själslig inspiration genom personliga reflektioner över livet och den tid vi lever i. Inspirerande och kreativa personligheter porträtteras i serien ”Skaparglädje och skapande människor”.

Skickliga och kunniga författare och gästskribenter delar regelbundet med sig av sina reflektioner. Fotografer och konstnärer publicerar sig och delar med sig av tankar kring sina bilder och sitt skapande.

Webbplatsen har ISSN 2001- 4309, innehar utgivarbevis och lyder under yttrandefrihetsgrundlagen.

Författarskap och bokutgivning

Första boken i Punctum saliens regi gavs ut hösten 2012, Berika och värna livet: tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration. 2014 kom Kulturdagboken. 2014 bildades Liv & Tanke Förlag, Böcker.

Liv&Tanke Förlag

Våren 2016 kom första boken i regi av Liv & Tanke Förlag, Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i. Boken fick ett mycket positivt gensvar hos läsekretsen och diskussioner utifrån bokens innehåll förs fortlöpande här på sajten och i den slutna Facebook-grupp som bär samma titel som boken.

Verksamheten är registrerad för F-skatt och moms.

Kreativa samarbeten

Det händer att jag åtar mig externa uppdrag. Jag arbetar som gymnasielärare och jag är hängiven mötet med mina elever. Tiden för de uppdrag jag har möjlighet att åta mig är således mycket begränsad. Jag är öppen för kreativa förslag som skapar nya möjligheter och som ligger i fas med mitt liv i övrigt. Läs mer om de kreativa projekt jag varit involverad i genom Punctum saliens.

Ytterligare frågor?

Välkommen att klicka nedan på den länk som besvarar din undran.

Vill du veta mer om innehållet på webbsidan Punctum saliens ? Se Innehåll på webbplatsen

Vill du veta mer om tankarna bakom namnvalet? Gå till Om namnvalet

Vill du veta mer om vem som driver Punctum saliens? Gå till Vem driver Punctum saliens.

Nyfiken på vad som hänt och händer inom ramen för projektet? Se vidare Logg/in progress  och Kreativa samarbeten.

Projektet har fått en del publicitet och positiva omdömen. Det kan du läsa mer om under Publicitet och under sidan Referenser.

Önskar du komma i kontakt med mig?

Du når mig enklast via följande e-postadress:

elisabeth.jonsson (at) punctumsaliens.se

Varmt välkommen till Punctum saliens.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.