Vinner boken ”Svensk historia” av Olle Larsson

Genom Punctum saliens har du haft möjlighet att vinna boken Svensk historia av Olle Larsson och Andreas Marklund.

(Spåren från det förflutna, källorna till våra liv).

Vinnare blir Anders Köhler vars främsta intresse är just svensk historia.

Boken kommer att skickas hem till dig per post.

Ett varmt tack till alla er som engagerat er i detta evenemang.