Välkommen till inspirationskällan Punctum saliens!

Bloggens innehåll och inriktning är starkt personligt präglad av det som intresserar mig som mediepedagog, skribent och kreatör.

Bloggens inriktning är kreativitet, kultur och medierelaterade områden.

En del inslag om pedagogiska tankar kan du också finna men då i form av inspirerande tips och diskussioner.

Du finner också tänkvärda citat och existentiella reflektioner. Dessa finner du  främst under kategorierna eftertankar och andningsgungor.

Jag välkomnar dina kommentarer som läsare. De behövs för att utveckla bloggen.

Mycket nöje!

Elisabeth Jönsson