Välkommen till inspirationskällan Punctum saliens!

Bloggens innehåll och inriktning är starkt personligt präglad av det som intresserar mig som mediepedagog, skribent och kreatör.

Bloggens inriktning är kreativitet, kultur och medierelaterade områden.

En del inslag om pedagogiska tankar kan du också finna men då i form av inspirerande tips och diskussioner.

Du finner också tänkvärda citat och existentiella reflektioner. Dessa finner du  främst under kategorierna eftertankar och andningsgungor.

Jag välkomnar dina kommentarer som läsare. De behövs för att utveckla bloggen.

Mycket nöje!

Elisabeth Jönsson

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).