Nätverksträff i Växjö hösten 2013

Hösten 2013 är det dags för den andra Qoola Qvinnor träffen i Växjö som kommer att äga rum i den gamla domprostgården, belägen alldeles intill Smålands museum, i Växjö.

Här bodde Pär Lagerkvist som barn och då såg gården ut på det vis som beskrivs i inledningen till boken ”Gäst hos verkligheten”.I dag finns organisationen C’reD, Centrum för redesign i en del av huset och under träffen den 9 oktober berättar Ingela Eriksson, projektledare för C´reD om denna mötesplats för design med fokus på hållbarhet, entreprenörskap, nätverk och redesign.

Det blir också ett möte med Emilia Linderholm som berättar om sitt konstnärskap. Hon kommer även att sjunga.

Vidare kommer Qoola Qvinnors grundare Siv Thuresdotter.

Ta gärna del av inlägget om den första Qoola Qvinnor träffen i Växjö, klicka här för att läsa mer om den.

Siv Thuresdotter och Elisabeth Jönsson
Bilden är tagen i samband med Qoola Qvinnor träffen i Växjö våren 2013.  Till vänster Siv Thuresdotter, Qoola Qvinnor och till höger Elisabeth Jönsson, Puncum saliens och ambassadör för Qoola Qvinnor i Växjö. Foto: Maria Henell

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).