Nätverksträff i Växjö hösten 2013

Hösten 2013 är det dags för den andra Qoola Qvinnor träffen i Växjö som kommer att äga rum i den gamla domprostgården, belägen alldeles intill Smålands museum, i Växjö.

Här bodde Pär Lagerkvist som barn och då såg gården ut på det vis som beskrivs i inledningen till boken ”Gäst hos verkligheten”.I dag finns organisationen C’reD, Centrum för redesign i en del av huset och under träffen den 9 oktober berättar Ingela Eriksson, projektledare för C´reD om denna mötesplats för design med fokus på hållbarhet, entreprenörskap, nätverk och redesign.

Det blir också ett möte med Emilia Linderholm som berättar om sitt konstnärskap. Hon kommer även att sjunga.

Vidare kommer Qoola Qvinnors grundare Siv Thuresdotter.

Ta gärna del av inlägget om den första Qoola Qvinnor träffen i Växjö, klicka här för att läsa mer om den.

Siv Thuresdotter och Elisabeth Jönsson
Bilden är tagen i samband med Qoola Qvinnor träffen i Växjö våren 2013.  Till vänster Siv Thuresdotter, Qoola Qvinnor och till höger Elisabeth Jönsson, Puncum saliens och ambassadör för Qoola Qvinnor i Växjö. Foto: Maria Henell