Resumé 2013

Årets sista inlägg här på Punctum saliens, en möjlighet att blicka tillbaka och se vad som hänt inom ramen för inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens under året som gått.

Livsbejakande möten

Under senhösten 2012 gav jag ut första boken i Punctum saliens regi. Detta har präglat också 2013 och öppnat upp för nya kreativa möjligheter och möten såsom givande boksigneringar hos bland andra dåvarande Bokia i Växjö och hos Försmaken, butik & galleri i Åseda.Mer om vad som hänt inom ramen för boken: Boken ”Berika och värna livet”

9789174631173

Kulturnatten i början av året, ambassadörskap för nätverket Qoola Qvinnor och Kronobergs bokmässa  samt bokträff med Ingrid Tollgerdt-Andersson är andra aktiviteter som flyttat Punctum saliens ut i livsbejakande möten i verkliga livet.

Innehåll som utvecklar tankarna

Radio- och TV-verket har beviljat www.punctumsaliens.se utgivarbevis. Det innebär att sidan lyder under yttrandefrihetsgrundlagen. Jag arbetar aktivt för att Punctum saliens ska innehålla högkvalitativt innehåll. Förutom nyheter inom ramen för inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens och eget författarskap präglas innehållet av några regelbundet återkommande teman.

Skaparglädje och skapande människor

Serien Skaparglädje och skapande människor .

Under det gångna året har på Punctum saliens porträtterats Ann Dohse, Anneli Särnblad, Maria Bielke von Sydow och Björn Ulvaeus.

serieomskapandeGästskribenter

Gästskribenter under 2013 har varit Olle Larsson, Ingrid Tollgerdt-Andersson, Holger Wästlund, Tina Peldán, Petra Ariton och Lou Hedström Bokinge. Deras inlägg har du möjlighet att läsa här.

skribenter

Fotografer och konstnärer inspirerar

Konstnärer och författare som under det gångna året delat med sig av tankar och bilder om sitt skapande är  Silvija Boijsen Sinka och Emilia Linderholm, i serien Fotografer och konstnärer inspirerar.

En författare – en bok

En ny serie har också tagit form under rubriken En författare – en bok.

Ny serie om litteratur
Ny serie om litteratur

Inspirations-och kulturprojektet Punctum saliens

Punctum saliens startade som ett hobbyprojekt som jag då drev på fritiden. Jag har nu gått ner lite i tjänst och ambitionen är att på sikt få ekonomi i verksamheten.

En ny webbutik tog form under 2013 och jag ser nu över andra plattformar som kan erbjuda också fler betalmetoder.

Punctum saliens  har gett mig rika möjligheter till nyskapande kontakter med dig som väljer att följa projektet. Det tillför kunskap som jag har stor glädje av i mitt yrke som gymnasielärare i ämnena estetik, medier och kommunikation. Men min största drivkraft är behovet och viljan att skapa. Jag vill lyfta fram skönheten i tillvaron och verka för att kultur, estetik och humanism tar  större plats i samhället. Ekonomismen har ett starkt grepp om människans tillvaro. Men vad händer i förlängningen där de ekonomiska värdena blir det viktigaste, där det som kan mätas och räknas blir det som blir det ledande måttet på framgång?  För att själv få vara människa och på så sätt ge möjlighet för andra att vara detsamma behöver jag ett forum där jag får problematisera och ge de humana värdena och estetiken en tydlig plats.

Varmt tack till dig som följer projektet och som på olika sätt engagerar dig i människan och de humana värdena.

Det är bara tillsammans som vi kan skapa en mänskligare värld.

Önska dig en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År.

Elisabeth Jönsson

ansvarig utgivare

Nästa inlägg publiceras i januari 2014

Punctum saliens har du också möjlighet att följa via:

Facebook

Twitter

Pinterest