Ansvarig utgivare för Punctum saliens

Vem är det som står bakom www.punctumsaliens.se?

Du kan nu läsa en mer utförlig presentation om Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare på en nylanserad hemsida.

Välkommen att skriva en rad i gästboken!

Varmt tack till Maria Henell för hjälp med presentationsfotot som togs i samband med boksignering av ”Berika och värna livet – Tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration” hos Försmaken i Åseda, utanför Växjö.

Mer om Punctum saliens

Punctum saliens har du också möjlighet att följa via Facebook, Punctum saliens FB-sida

Broschyr om www.punctumsaliens.se kan du kostnadsfritt ladda ner, klicka här broschyrompunctum2.se

Webbplatsen har ISSN 2001- 4309, innehar utgivarbevis och lyder under yttrandefrihetsgrundlagen.

Annonsering

Du har nu också möjlighet att annonsera. Läs mer om vilka möjligheter som erbjuds.

Annonseringen är fristående från det redaktionella innehållet.  Det innebär bland annat att det inte är möjligt att köpa annonsplats och bli lovad ett inlägg på sidan, så kallad köpt artikel. Annonserna på Punctum saliens är ett värdefullt komplement till de inlägg som publiceras och ska ge läsaren ett mervärde.