Laura Popa recenserar Berika och värna livet

Laura Popa som driver Adagio förlag har recenserat första boken i Punctum saliens regi, Berika och värna livet – tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration.

Ta gärna del av Lauras tankar om boken på bloggen Lauras bibliotek.

”….Elisabeth Jönsson är medveten om att alla upplevelser är subjektiva och att alla människor har en egen sanning. Hon skriver på ett ödmjukt sätt utan att döma eller dra egna slutsatser.På ett kärleksfullt sätt uppmanar hon oss att lyssna till vårt hjärta och göra det som känns meningsfullt i livet.

Mer om Adagio förlag och Laura Popa har du möjlighet att läsa här

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).