Mer Människa på Kittebo kursgård

Söndagen den 21 augusti medverkar jag med en kortare version av mitt program Mer Människa  under en inspirerande kultursöndag på Kittebo kursgård. Kultursöndagen inrymmer kurser i bilderboksmakeri, improvisationsteater, stimulerande föredrag, god mat och musik. Ta del av programmet i sin helhet via kursgårdens hemsida.

Jag kommer att medverka med textläsning, sång och musik till eget gitarrackompanjemang med utgångspunkt från min senaste bok Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i.

kittebokursgard

Om Kittebo kursgård

Kursgården, som är en ljuvlig plats för kurser och möten, rekreation, kultur- och naturupplevelser ligger i Mäxarp/Mistelås i Alvesta kommun och drivs sedan ett år tillbaka av Eva Fodor Velander och Sven Velander. Läs mer!

Bilderna från kursgården är publicerade med tillstånd av Eva Fodor Velander.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens