Förverkliga ditt skrivprojekt

 Den 27 februari är det kursstart för ”Förverkliga ditt skrivprojekt” hos Sensus i Växjö. Kursen riktar sig till dig som vill publicera dig för en mindre eller större publik.

De digitala medierna har öppnat upp för nya och fler publiceringsmöjligheter. Men hur gör man egentligen för att använda dem och vad behöver man tänka på? Jag kommer att vid tre tillfällen lotsa dig som deltagare genom de olika möjligheter som finns och visa konkreta exempel på:

– Hur du omvandlar dina texter i byrålådan till en konkret bok och/eller blogg.

– Hur du kan arbeta för att få ett utbyte med dina läsare och nå ut med din bok på ”marknaden”.

– Exempel på olika roller i en bokproduktion samt kostnadskalkyl.

– Får vi tid över får du som vill också hjälp med att starta upp en egen blogg för att på så sätt börja publicera dina egna texter.