Förändringar i strukturen för www.punctumsaliens.se

Du kanske har noterat att Punctum saliens förändrat utseende?

Punctum saliens har fått en tydligare struktur. Flera tidigare kategorier har lagts samman till mer övergripande titlar som tydligare beskriver sidans innehåll.

När du går in under respektive kategori kommer en kort beskrivning upp. Huvudkategorier är:

Inspirationskällor

Kultur

Kunskapande

Reflektioner och tankar

Punctum saliens nyheter

Under respektive kategori finns också ett antal underkategorier. Dessa kommer upp när du pekar på kategorier i menyradens översta fält längst upp på sidan.

Etikettstruktur

Just nu arbetar jag också med att strukturera etiketter som är knutna till relevant innehåll på sajten som till exempel kreativitet ( i dagsläget 21 relaterade inlägg) eller existens  (73 relaterade inlägg) för att ge några exempel.

404- sidor och omdirigeringar

För att komma ifrån problemet med 404-sidor som är en naturlig del av webben och som också börjat uppstå på Punctum saliens har jag skapat en 301-redirect. Konkret innebär det att om länken ligger kvar på Google trots att sidinnehållet på Punctum saliens förändrats så förs besökaren till huvudsidan istället.

Layout

Även layouten, den grafiska formgivningen ser något annorlunda ut i dag jämfört med tidigare. Överflödiga sidebars har strukturerats om och typsnitt har förändrats för rubriker i de olika inläggen

Tanken med dessa förändringar är att Punctum saliens ska bli mer lättnavigerad och intressant att besöka.

Punctum saliens innehar utgivarbevis och lyder under yttrandefrihetsgrundlagen.

Välkommen med synpunkter och tankar på det nya upplägget.

Elisabeth Jönsson

ansvarig utgivare