Ett år av förundran

Ett år av förundran. Så vill jag beskriva 2018. Det har varit ett år då jag haft förmånen att alltmer närma mig de drömmar jag burit inom mig under lång tid.

Att livet inte är givet fick jag kunskap om tidigt i livet. Därför har jag ofta svårt att bara köra på. På livets stig finns alldeles intill mig en tydlig vetskap om att plötsligt kan allt vara förändrat. Kanske är det därför jag inte målar upp några luftslott?  Jag föredrar jorden, att vandra, gärna med fötterna långt nere i myllan. Då mår jag som bäst. Min rikedom kommer inte av yttre ting. Den ligger i mitt eget rum, i mitt skapande och i mötet med varma, vänliga, intelligenta och vidsynta människor.

Antologiernas år

2018 har jag gjort några ytterligare inre intressanta resor varav några också tagit yttre gestalt. Under hösten har jag medverkat i två antologier, Kärlek i Småland utgiven av Smålands författarsällskap och Över mållinjen, utgiven genom Ariton Förlag. Den senare signerade jag hos Akademibokhandeln, Grand Samarkand i Växjö och virtuell release av denna bok blir det på Facebook den 13 januari 2019.

Boksignering, Över mållinjen var det söndagen den 16 december hos Akademibokhandeln, Grand Samarkand i Växjö. Foto: Elisabeth Jönsson

I Över mållinjen är vi 20 kvinnor som skrivit och just detta att göra skapande projekt tillsammans med andra är något jag kan uppskatta mycket. Så som med engagemanget i Anoteket Författarrum där jag tillsammans med projektledare Eva Fodor Velander, Sven Velander och Olle Larsson sitter i redaktionskommittén för en kommande antologi.

Och musiken och poesin

Och så är det musiken som lever inom mig. Under kommande år planerar jag för utgivning av några av mina sånger för vilka jag skrivit såväl text och musik. Det blir också musikframföranden på egen hand och i samarbete med Hans Parment och Allan Rogers. Mer om det längre fram.

Och mitt poesiprojekt som ständigt lever inom mig som tar gestalt genom de dikter jag emellanåt tecknar ned. Kanske det blir en diktsamling så småningom? Vi får se. Jag trivs som bäst i det skapande rummet, intill min sårbarhet. Ger jag dig som läser mina texter och lyssnar till min musik och mina sånger inspiration och livsglädje blir jag varm i hjärtat. Jag vill famna livet och livsglädjen! Ser fram emot 2019 med tillförsikt, men innan dess blir det lugna juldagar tillsammans med mina närmaste. 

Önskar dig som läser detta en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).