Vad är livskvalitet för mig?

Vad är livskvalitet för mig? Den frågan var en av mina ledstjärnor när jag hösten 2010 startade inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. I samband med det hade jag möjlighet att gå ner lite i arbetstid. Bakom beslutet låg funderingar kring vad som är viktigt i mitt liv. Jag tog mig tid att fundera över vad som gör att jag mår bra på djupet.

Vad är livskvalitet för mig?

Starten av Punctum saliens och följderna av mitt beslut för sex år sedan har på flera olika sätt förändrat mig. Framförallt har jag hittat fram till en personlig livshållning som blivit vägledande för hur jag vill leva mitt liv. Det är inte alla gånger jag lyckas, men jag vet och känner min riktning. Det i sig är viktigt för hur jag mår.

stillhetvidvatten
Stillhet för själen. Foto: Elisabeth Jönsson

När jag började fördjupa mig i vad livskvalitet kan innebära för olika människor visade det sig snart att en persons upplevelse av livskvalitet inte hänger så mycket samman med hur mycket pengar man tjänar, eller vilken yrkesposition man har. Nej, det är ofta helt andra faktorer som visar sig vara viktiga när man börjar prata med människor om livskvalitet. Det kan handla om sådant som tid att få ägna sig åt det man finner meningsfullt och att få vara frisk. Givetvis behövs i vårt samhälle en grundekonomi som fungerar för att vi ska må väl, annars blir livskvalitén påverkad av ekonomisk oro.

Livskvalitetskurs i Sensus regi

Sensommaren 2016 möttes Eva Fodor Velander och jag för första gången. Det visade sig att vi hade flera gemensamma beröringspunkter för våra olika livsengagemang. Båda vill vi leva ett rikt liv där vi sätter andra faktorer än hög titel, fin bil eller flott villa i fokus. Båda har vi verkat i världar där yta och materiella statusmarkörer varit viktiga, men inte känt oss tillfredsställda. Jag är mycket glad över det som Evas och mina samtal resulterat i, bland annat den livskvalitetskurs i Sensus regi som Eva kommer att leda och för vilken hon valt min senaste bok Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i som kurslitteratur.

autumn evening
Höst, mognadens årstid. Foto: Elisabeth Jönsson

Livskvalitet med små medel

Vägen till ett meningsfullt vardagsliv

Den 24 november klockan 15.00-17.30 startar i Sensus lokaler i Växjö, Norrgatan 15 kursen Livskvalitet med små medel – Vägen till ett meningsfullt vardagsliv.

Sammanlagt blir det sex träffar förlagda under följande datum torsdag 24 november  (8/12, juluppehåll, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3). På Sensus hemsida har du möjlighet att läsa mer om hur du gör för att anmäla din medverkan till kursen. Också via hemsidan för Kittebo kursgård och skogscafé finner du inspiration och ytterligare information.

Inspirationsföreläsningar om livskvalitet

Innan kursstart har du möjlighet att ta del av två inspirationsföreläsningar med Eva Fodor Velander. Det blir en lunchföreläsning onsdagen den 19 oktober, kl.11.45-13.00 och en föreläsning kvällstid måndagen den 24 oktober kl. 18.15-19.00. I lunchföreläsningen ingår en hemlagad mustig vegetarisk soppa på röda linser och curry. Anmälan via Sensus, Växjö.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).