Smålandsposten uppmärksammar ”Mer Människa”

Glad över artikel och en fin intervju för Smålandsposten i Växjö i samband med boksläpp av Mer Människa:tankar om livet och den tid vi lever i. Tacksam över ett mycket fint bemötande av reporter Kenneth Gehrman, kulturredaktör och fotograf Lars Göran Rydqvist.

Intervjun resulterade i ett heluppslag i Smålandsposten den 2 maj 2016.

I artikeln samtalar jag med Kenneth Gehrman om inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens, om tankarna bakom boken och dess tillkomst och om frågor som bildning/utbildning och vad det innebär att göra skillnad.

Två citat väljer redigeraren att lyfta lite i sin layout och de är:

”Genom konst, litteratur och musik kan vi utveckla nyansernas språk, få tillgång till känslor, bli empatiska mot oss själva och andra.”

samt

”Jag tar upp den svarta pedagogiken, vi pratar mycket om fostran och ordning och reda i skolan. Men det handlar inte så mycket om det. Det ser jag efter 20 år i skolan. Det handlar om möten och att nå varandra någonstans på ett djupare plan om vi ska utvecklas och lära oss saker.”

Av upphovsrättsliga skäl kan jag inte publicera artikeln i sin helhet. Den finns att läsa via Smålandsposten under rubriken Skrev en liten bok om konsten att vara mer människa

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).