Smålandsposten uppmärksammar ”Mer Människa”

Glad över artikel och en fin intervju för Smålandsposten i Växjö i samband med boksläpp av Mer Människa:tankar om livet och den tid vi lever i. Tacksam över ett mycket fint bemötande av reporter Kenneth Gehrman, kulturredaktör och fotograf Lars Göran Rydqvist.

Intervjun resulterade i ett heluppslag i Smålandsposten den 2 maj 2016.

I artikeln samtalar jag med Kenneth Gehrman om inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens, om tankarna bakom boken och dess tillkomst och om frågor som bildning/utbildning och vad det innebär att göra skillnad.

Två citat väljer redigeraren att lyfta lite i sin layout och de är:

”Genom konst, litteratur och musik kan vi utveckla nyansernas språk, få tillgång till känslor, bli empatiska mot oss själva och andra.”

samt

”Jag tar upp den svarta pedagogiken, vi pratar mycket om fostran och ordning och reda i skolan. Men det handlar inte så mycket om det. Det ser jag efter 20 år i skolan. Det handlar om möten och att nå varandra någonstans på ett djupare plan om vi ska utvecklas och lära oss saker.”

Av upphovsrättsliga skäl kan jag inte publicera artikeln i sin helhet. Den finns att läsa via Smålandsposten under rubriken Skrev en liten bok om konsten att vara mer människa