Programmet Mer Människa bokningsbart

Programmet Mer Människa bokningsbart. Sommaren 2016 framförde jag i samarbete med kyrkomusiker Maria Jönsson för första gången programmet Mer Människa i Stehags kyrka i Skåne. Mer om detta evenemang har du möjlighet att läsa i inlägget Sommarkväll i Stehags kyrka.

En kortare variant av programmet framfördes i samband med en kultursöndag på Kittebo kursgård och skogscafé som drivs av Eva Fodor Velander och Sven Velander, se inlägget Inspirerande kultursöndag på Kittebo kursgård.

Det har hänt en hel del sedan boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i gavs ut i våras.

Programmet Mer Människa bokningsbart

Nu har du som arrangör möjlighet att boka ett väl genomarbetat program som tar sin utgångspunkt från innehållet i Mer Människa. En sammanhållen väv av textläsning, musik, lyrik och sång är tänkt att skapa en harmonisk stund för de medverkande, en stund för att hämta kraft, skaparglädje och själslig inspiration. Du har möjlighet att boka programmet genom att kontakta mig.

 

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).