Mer Människa hos Parment yoga

Mer Människa hos Parment yoga. Den 29 oktober klockan 10.00-12.00 har du möjlighet att boka plats till ett annorlunda yinyoga pass. Under ledning av yogainstruktör Ulrika Parment vägleds du in i olika yinyoga positioner. I samband med passet kommer jag att läsa väl valda stycken ur min senaste bok Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i.

Boka plats

För att boka en plats till detta evenemang gå till hemsidan för Parment yoga. Parment yoga ligger på Västergatan 16 i Växjö.

Mer Människa hos Parment yoga

Parment yoga är en yogastudio belägen mitt i centrala Växjö. De yogaklasser som erbjuds är Viryayoga och Yinyoga. På hemsidan för Parment yoga har du möjlighet att läsa mer om de olika yogastilarna. Viryayogan är en dynamisk yogaform med syfte att öva upp styrka, balans och smidighet. Yinyogan hjälper dina muskler att slappna av. När du  yinyogar stannar du i varje ställning flera minuter, vilket gör att det samtidigt blir en övning i medveten närvaro.

Ulrika Parment
Fotograf: Hans Parment

Ledare för yogapasset den 29 oktober är Ulrika Parment, diplomerad yogalärare. Hon undervisar i  Viryayoga och Yinyoga samt driver Parment yogastudio.

Rubriken Mer Människa hos Parment yoga inrymmer en symbolik på flera plan. För personligen upplever jag att jag blir just Mer Människa när jag yinyogar. Stress och yttre krav försvinner när jag går in i de olika yogapositionerna. Samtidigt som jag utövar yogan, vid behov med hjälp av kuddar och klossar, lär jag känna min kropps gränser. I en tid när människovärdet riskerar att kopplas samman med värdet av det vi presterar blir yoga en motvikt.

I boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i skriver jag:

” Det finns värden som inte är direkt mätbara, värden som gör livet värt att leva. Dessa mer mjuka värden måste få ta plats i våra liv om vi ska bli och vara hela som människor. Det som gör oss till just människor är förmågan att känna med oss själva och med varandra.”

Nyfiken på bokens innehåll? Se Mer Människa.

Hoppas vi ses den 29 oktober!

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

 

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).