Inger Littberger Caisou-Rousseau om Mer Människa

”Tag vara på ditt liv! Akta det väl! Slarva inte bort det! För nu är det din stund på jorden!” Så manar bondsonen Sigfrid som tvingades svika sitt eget fredsälskande ideal och därför förunnades endast en kort stund på jorden i Vilhelm Mobergs roman Din stund på jorden (1963). Jag kommer att tänka på denna gestalt och hans budskap när jag läser Elisabeth Jönssons vackert formgivna och insiktsfulla bok Mer människa:Tankar om livet och den tid vi lever i. Sigfrid har insikten, men han förmår ändå inte vara sin inre människa trogen då han lockas att värva sig som volontär inom försvaret. Inför faderns och en mäktig släktings maktspråk faller han till föga, ty han är en lydig son, men det blir hans olycka.

Sigfrid ville bli ”mer människa”, han ville förkovra sin inre gestalt, han ville lära och han ville leva och älska, men en omänsklig omvärld blev honom övermäktig. Detta är också den springande punkten i Elisabeth Jönssons bok: Hur bli mer människa i en tillvaro där allt mäts och vägs, där människor jämförs med varandra till förbannelse, där inget får ta tid, men där det ändå ska presteras till varje pris och där ytligheten är själva normen? Vis och genomtänkt är den röst som talar i boken. Det är en mogen kvinna som för ordet, en kvinna som haft sina svårigheter att genomleva, men som gått stärkt ur kampen och lärt sig att sätta värde på det som verkligen betyder något för att kasta allt annat åt sidan som en onödig och skrymmande ballast.

Att vara lycklig är något annat än att vara lyckad, bildning är inte detsamma som utbildning – det låter måhända banalt, men rymmer en djup sanning för den som orkar och vågar tänka efter. Elisabeth Jönsson finner också stöd för sina tankar hos en rad författare, filosofer, psykologer.

Boken är välskriven och genomtänkt och bygger på tidigare publicerade krönikor främst från dagspressen samt inte minst inlägg från inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens, denna vackra internetsida som läses och följs av så många och som blivit ett forum för meningsutbyte mellan människor som liksom bokens författare söker en djupare mening med sina liv.

Viljan till kunskap, viljan till skönhet och viljan att göra skillnad, så sammanfattar Elisabeth Jönsson själv sitt budskap till den sönderstressade nutidsmänniskan. Det som det ytterst handlar om är ett stilla växande genom hela livet för att bli en personlighet som gör avtryck på sin omgivning genom sin blotta existens och sitt sätt att vara. En människa som är bildad, som sätter värde på tillvarons skönhet inom konsten och i naturen och som också förmår göra något – stort eller smått – för att underlätta för sin medvandrare på denna jord.

Mer människa slår an djupa strängar hos mig själv. Redan som mycket ung drömde jag om att bli en personlighet, jag törstade efter bildning och jag sökte en skönhetsupplevelse framför allt i litteraturen. Nu som medelålders har jag insett att detta är ett livslångt arbete och jag har mycket kvar att lära och att uppleva. Elisabeth Jönssons bok har förutsättningar att hjälpa mig en god bit på vägen.

 

Inger Littberger Caisou-Rousseau

docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet

Läs mer om boken Mer Människa:tankar om livet och den tid vi lever i

Inger Littberger Caisou-Rousseau har också skrivit för Punctum saliens om sin senaste bok Therese Andreas Bruce.

Läs mer i följande inlägg:

Therese Andreas Bruce: en sällsam historia från 1800-talet

Inger Littberger Caisou-Rousseau om ett fascinerande levnadsöde