Att föda en bok

Boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i har kommit till världen och här sitter författaren sårbar och utelämnad. Kanske det är just det som mer människa innebär, att våga vara just sårbar.

Boken börjar nu finna sina läsare. Några har börjat läsa inledningen. Min förhoppning är att innehållet ska väcka tankar, funderingar och samtal kring vad det kan innebära att vara människa i den tid vi lever i.

På sikt kommer jag med utgångspunkt från bokens innehåll att öppna upp för samtal virtuellt, här via Punctum saliens, men främst via en Facebookgrupp som bär samma titel som boken. Jag planerar även för föredrag och olika kulturevenemang.

Jag kommer  här på Punctum saliens att inom kort dela med mig av bilder och tankar från bokreleasen i Det fria ordets hus i Växjö den 27 april.

Varmt tack till alla som medverkade vid bokreleasen och bidrog till att göra förlösningen av Mer Människa till ett minne för livet.

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).