Att föda en bok

Boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i har kommit till världen och här sitter författaren sårbar och utelämnad. Kanske det är just det som mer människa innebär, att våga vara just sårbar.

Boken börjar nu finna sina läsare. Några har börjat läsa inledningen. Min förhoppning är att innehållet ska väcka tankar, funderingar och samtal kring vad det kan innebära att vara människa i den tid vi lever i.

På sikt kommer jag med utgångspunkt från bokens innehåll att öppna upp för samtal virtuellt, här via Punctum saliens, men främst via en Facebookgrupp som bär samma titel som boken. Jag planerar även för föredrag och olika kulturevenemang.

Jag kommer  här på Punctum saliens att inom kort dela med mig av bilder och tankar från bokreleasen i Det fria ordets hus i Växjö den 27 april.

Varmt tack till alla som medverkade vid bokreleasen och bidrog till att göra förlösningen av Mer Människa till ett minne för livet.