Torbjörn Ohlsson om Kulturdagboken

Torbjörn Ohlsson driver den omtalade bloggen Tankar från Runudden i vilken han tar upp intressanta ämnen såsom makt- och maktmissbruk, girighet med flera ämnen.

Torbjörn Ohlsson är vidare författare till boken ”Girighet eller makt – om spelet i bankvärlden” som han skriver mer om på sin hemsida skrivovin.se

Hösten 2014 var han aktuell på Punctum saliens med ett intressant gästinlägg om just makt och maktmissbruk.

Nyligen recenserade Torbjörn Ohlsson Kulturdagboken på bloggen Tankar från Runudden/ Kulturdagboken.

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).